Razgovor sa Mitar Vidaković Mićo, najmlađim kandidatom iz Zvornika na predstojećim izborima

0
Više od dvadeset mladih aktivista prisustvovalo okruglom stolu na temu
Mitar Vidaković

Mitar Vidaković rođen je 19.04.1993. godine u Loznici. Osnovno obrazovanje stekao u OŠ ,, Sveti Sava “ u Zvorniku. Srednju ekonomsku školu završio 2012. godine u JU SŠC ,, Petar Kočić “ takođe u Zvorniku. Nakon završetka srednje škole upisao je Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, odsjek sigurnosne i mirovne studije, gdje je nakon prvog ciklusa studija upisao i drugi, te
uspješno odbranio magistarsku tezu pod nazivom: Uloga i značaj humane sigurnosti u kontekstu ,, Vječnog mira “ Imanuela Kanta. Time je sekao akademsku titulu i stručno zvanje, magistar sigurnosti i mirovnih studija.

Razgovor sa Mitar Vidaković Mićo, najmlađim kandidatom iz Zvornika na predstojećim izborima
Mitar Vidaković

Na sastanku zvorničke omladine i predstavnika političkih podmladaka u Zvorniku, samo jedan mladi čovjek među prisutnim bio je kandidat političke partije kojoj pripada. Taj mladi čovjek je Mitar Vidaković-Mićo koji se nalazi na listi PDP-a. Zbog hraborsti da se kandiduje i glasačima predstavi svoje ideje portal Zvornicki.ba razgovarao je sa ovim mladim Zvorničaninom.

Zašto je Vidaković član Partije demokratskog progresa (PDP-a)?

Želio bih prije svega napomenuti otkud ja u politici uopšte. Pored stečenog formalnog obrazovanja, čini mi se da sam oduvijek bio predodređen za bavljenje javnim pozivom, od osnovne škole sam pokazivao interesovanja za istoriju, politiku, filozofiju, društvene nauke. Ono što me ispunjava jeste bavljenje društveno korisnim radom. Jedan od mojih motiva jeste razbijanje predrasuda, kako ličnih tako i društvenih, iz tog razloga želio bih na ličnom primjeru pokazati, da je politika nešto šire od našeg uskog viđenja, kao sredstva za ostvarivanje lične koristi, da moramo imati kulturu dijaloga i visok nivo tolerancije.

Složit ćete se da je kod nas situacija sasvim suprotna, što i dovodi do otklona prema politici kod
mladih i stručnih ljudi. PDP sam izabrao kao političku organizaciju, na čijem čelu su prije svega stučni ljudi, koji vode jednu umjerenu politiku, baziranu na ekonomskoj obnovi i razvoju, reformama u obrazovanju, zaštiti i jačanju porodice.

Kako je zaslužio i dobio priliku da bude na listi?

PDP kao stranka, možda i jedina u BiH vodi takvu politiku gdje daje priliku stručnim a ne podobnim. Pored toga, da se nađem na listi za Narodnu skupštinu, uticale su dvije stvari, kako reference prema obrazovanju, tako moja odlučnost i želja da budem nosilac jedne nove politike koja nam je potrebna. Samo u takvoj situaciji se želim baviti javnim pozivom.

Kakva su očekivanja od predstojećih izbora?

Očekivanja kao i sve aktivnosti usmjerene su ka tome da lista PDP-a za Narodnu skuštinu sa izborne jedinice 7, ima dva poslanika nakon ovih izbora. Te da u značajnoj mjeri doprinesemo pobjedi dva pojedinačna kandidata Vukote Govedarice za predsjednika RS i Mladena Ivanića za člana predsjedništva BiH.

Šta bi Vidaković prvo uradio kada bi bio izabran od svojih sugrađana u Podrinju?

Pored samog lobiranja i zagovaranja realizacije ključnih projekata važnih za našu regiju, koja je nedovoljno razvijena u pogledu na prirodna bogatstva sa kojima raspolaže, što zahtjeva određeno vrijeme. Prva stvar koju bih uradio i koja bi u smislu trenutačne realizacije bila moguća jeste, da bih polovinu poslaničkih primanja na mjesečnom nivou, preusmjeravao na finansiranje projekata od
društvenog značaja, podsticanje razvoja sela i mladih u ruralnim sredinama kao i na zbrinjavanje i zaštitu najugroženijih članova našeg društva. Zatim u Zvorniku bih otvorio kancelariju gdje bi građani mogli dolaziti sa prijedlozima i uopšte problemima sa kojima se susreću u društvu, kako bih takve stvari mogao prenositi u Narodnoj skupštini te zalagati se za iste, u vidu pitanja, prijedloga za izmjene i dopune zakona i slično. Što bi i trebala biti funkcija Narodnih poslanika.

Razgovor sa Mitar Vidaković Mićo, najmlađim kandidatom iz Zvornika na predstojećim izborima
Zašto mladi trebaju da se bave politikom?

Ako zaista iskreno želimo promjene na bolje u svim sferama našeg društva, moramo biti iskreni i reći da je to jedino moguće ako neki novi stručniji ljudi, ljudi nove generacije, čije je vrijeme došlo a ne ,, dolazi “ kako nas obično uvjeravaju, budu nosioci odgovornih funkcija i samim tim pokretači promjena u društvu na bolje. Jer sve prazne priče su ispričane. Kod nas se bavljenje mladih ljudi
politikom obično svodi na učlanjivanje u vladajuće stranke da se eventualno dobije prilika za posao, gdje samo trebaš skupiti što više glasova i podobno ćutati, pa čak i u situacijama koje narušavaju neke moralne norme. I sve se završava na tome, dok oni koji vješto koriste tu snagu mladosti, uvećavaju svoje bogatstvo. Kreiranje takve situacije gdje nas vode inferiorniji od nas u konačnici dovodi do postojećegstanja.

Razgovor sa Mitar Vidaković Mićo, najmlađim kandidatom iz Zvornika na predstojećim izborima

Mi ljudi nove generacije moramo stati jedni iza drugih, podržati jedni druge, moramo biti svjesni svoje snage kada smo zajedno i samo tako možemo proizvesti reakciju, gdje nam se neće desiti situacija da najbolji izvise na konkursu, da budemo ucjenjivani otkazom ako mislimo drugačije, jer će postojati grupa slična nama, da stane iza nas. Ne mislim samo na najbolje, svako mora dobiti šansu i podršku jer je ovo naša zemlja, naš grad, naši roditelji su uložili svoj trud kako za
nas tako i ovu zemlju. Samo se u slobodoumnim glavama, koje vide šire od lične koristi, mogu roditi velike ideje. Rekao je Vidaković.

Vidaković se nalazi na listi PDPza NSRS pod rednim brojem 11.

(Zvornicki.ba)