Promotivni spot Edina Ramića među najgledanijim u ovoj izbornoj kampanji (FOTO+VIDEO)

0

Nosilac liste SDA za Narodnu Skupštinu RS je dr.Edin Ramić, aktuelni ministar za raseljene osobe i izbjeglice u Vladi Federacije BiH. Prethodne četiri godine mandata obilježili su Edina Ramića kao “ministra na terenu” jer je ogroman dio vremena provodio sa ljudima koji su se vratili u svoje prijeratne domove na prostoru cijele BiH.

Promotivni spot Edina Ramića među najgledanijim u ovoj izbornoj kampanji (FOTO+VIDEO)

O kvalitetu rada u prethodnom periodu govori i jednoglasna podrška zvorničke SDA kandidaturi Edina Ramića za mjesto broj 1 na listi za NSRS.

Promotivni spot urađen na samom početku kampanje u samom vrhu je politčkih marketinških spotova u ovoj predizbornoj kampanji. Pogledajte zašto je to tako:

U biografiji Edina Ramića navodi se:

Osnovnu školu završio u Osmacima. Od 1989. do 1993. godine pohađao srednju školu u Kalesiji i stekao zvanje mašinskog tehničara. Diplomirao 2002. godine na Tehnološkom fakultetu u Tuzli, smjer hemijsko inženjerstvo – upravljanje i simulacija procesa i stekao diplomu inžinjera tehnologije. Od 2004. do 2007. godine pohađao postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u I. Sarajevu, smjer – upravljanje lokalnim ekonomskim razvojem, te stekao zvanje magistra ekonomskih nauka. Na Ekonomskom fakultetu u Zenici 2011. godine stekao titulu doktora ekonomskih nauka, nakon čega je na istom fakultetu izabran u zvanje docenta na predmetu Agrarna ekonomija i ruralni razvoj.

Autor je i koautor više stručnih i naučnih radova. Posjeduje certifikat Svjetske banke za izradu općinskih budžeta, položen stručni ispit za rad u organima državne uprave. Učestvovao na brojnim međunarodnim naučnim i stručnim konferencijama.

Od 2000. do 2003. godine radio kao načelnik za opću upravu Općine Osmaci, od 2003. do 2004. bio načelnik za privredu i finansije, a od 2004. do 2006. načelnik Općine Osmaci. Od 2006. do 2010. godine bio je delegat i šef Kluba u Vijeću naroda Republike Srpske, a od 2010. do 2014. radio kao savjetnik bošnjačkog člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića.

Od 2014. godine do preuzimanja dužnosti ministra u Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica obavljao je funkciju poslanika u NS RS.

Tokom agresije na RBiH, kao pripadnik Armije RBiH teže je ranjavan.

Član Predsjedništva SDA.

Po nacionalnosti Bošnjak.

Oženjen, otac dvoje djece.

Nosilac je liste i nalazi se na rednom broju 1 na listi za Narodnu Skupštinu RS.

(političko oglašavanje)