Fondacija Hastor objavila uslove za stipendiranje učenika

0

Učenici osnovne i srednje škole u BiH se mogu prijaviti za dodjelu stipendije Fondacije Hastor tokom čitave godine.

USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE

Razmatranje aplikacija se vrši krajem aprila svake godine. Bodovanje kandidata se vrši pomoću softvera, a na osnovu uspjeha u školi i visine primanja po članu domaćinstva.

Uslovi za dodjelu stipendije:

Državljanin/ka Bosne i Hercegovine

Redovan učenik osnovne ili srednje škole u BiH

Primjerno vladanje

Slabija socio-ekonomska situacija

Nije primalac stipendije ili druge novčane pomoći za školovanje od neke druge institucije

Kandidati sa najvećim brojem bodova će biti kontaktirani da dostave originalne prateće dokumente:

Ovjerena kućna lista

Dokazi o primanjima/neprimanjima svih punoljetnih članova domaćinstva (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu, za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje)

Ovjerena kopija školske knjižice sa naslovnom stranicom iz tekuće školske godine

Ovjerena kopija školske knjižice sa naslovnom stranicom iz prethodne školske godine

Izjava da kandidat nije korisnik-primalac stipendije ili druge novčane pomoći za školovanje

U slučaju tehničkih problema prilikom online apliciranja pošaljite e-mail sa jasnim upitom na [email protected]