Ibrulj: Sistem DRAS pruža precizne informacije o izloženosti prirodnim katastrofama

0

Štete uzrokovane katastrofama u BiH kontinuirano se povećavaju. Svakodnevno se zemlja suočava s katastrofama manjih ili većih razmjera.

Ibrulj: Sistem DRAS pruža precizne informacije o izloženosti prirodnim katastrofama

Kao odgovor, na sve učestalije ekstremne vremenske pojave, formiran je Sistem za analizu rizika od katastrofa (DRAS). Riječ je o sistemu koji je razvijan u protekle dvije godine i rezultat je napora da se javnosti što više približe podaci o izloženosti, odnosno rizicima od katastrofa.

– Osnovni cilj je da naučne podatke o opasnostima od poplava i klizišta, učini dostupnima građanima, kako bi se povećala svijest o riziku od katastrofa, rekao je u emisiji „Danas“ Vedran Ibrulj iz UNDP-a, koji je i radio na izradi platforme.

Pojasnio je da software daje mogućnost brze računarske analize i izradu prostornih procjena rizika kroz kombinaciju naučnih podataka o opasnostima i podataka o korištenju zemljišta i osjetljivosti.

– Sve što je potrebno je pristup internetu. Ovo je pilot projekat, koji pored Tuzle i Doboja, gdje je pilotiran, obuhvata još pet dodatnih jedinica lokalne samouprave i to Maglaj, Laktaše, Lukavac, Zvornik i Brčko distrikt, ispričao je Ibrulj.

DRAS se sastoji od tri modula. Prvi modul je dostupan javnosti, dok su drugi i treći dostupni odgovarajućim lokalnim vlastima, istakao je Ibrulj.

(Alfa TV)