Obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje za povratnike u Zvorniku

0
Obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje za povratnike u Zvorniku

Sarajevski otvoreni centar u saradnji sa Misijom OSCE u BIH, a ispred Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje, danas je u Zvorniku organizovao obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje za povratnike.

Obuka o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje za povratnike u Zvorniku

Učesnici na edukaciji su povratnici iz Križevića, Diviča, Snagova, Kule i iz grada Zvornika. Pravna savjetnica Misije OSCE u BiH Borislava Ilić predstavila je dosadašnja iskustva iz monitoringa krivičnih dijela počinjenih iz mržnje Misije OSCE-a koji vec duži niz godina prati ovu pojavu.

Na edukaciji u Zvorniku povratnicima se obratila i prof.dr. Marija Lučić-Ćatić, sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Lučić-Ćatić prisutnima je govorila o Krivičnom zakonu RS i FBiH, te kako prepoznati incidente i krivična djela počinjena iz mržnje i kako koristiti Krivične zakone.

Ovaj zajednički projekat Sarajevski otvoreni centar i Misija OSCE-a realizuju u naredne dvije godine pod nazivom “Zaštita marginaliziranih zajednica: poboljšanje primjene regulacije o zločinu iz mržnje u BIH“ Projektom je planirano održavanje poludnevnih edukacija sa društvenim kategorijama koje su pogođene zločinom iz mržnje u kontekstu BiH: povratničkim zajednicama, Romima, LGBTI osobama.

(Osvit)