Kod Srebrenice otkriven opasan hemijski otpad nepoznatog porijekla

0
Kod Srebrenice otkriven opasan hemijski otpad nepoznatog porijekla

Općina Srebrenica formirala je tim za uklanjanje nepoznatog otpada hemijskog porijekla u Podravanju i ambalažnog otpada na plaži Oštrika jezera Perućac. Za ispitivanje zagađenog terena i uklanjanje otpada angažiran je Tehnološki fakultet iz Zvornika.

Kod Srebrenice otkriven opasan hemijski otpad nepoznatog porijekla

Prema riječima Dragana Vujadinovića, profesora Tehnološkog fakulteta Zvornik i vođe ovog projekta, radi se o opasnom hemijskom otpadu nepoznatog porijekla, opterećenog teškim metalima.

– Utvrđen je teški metal u zemlji i vodi, koji je iscurio iz metalnih buradi nekada zakopanih na tom lokalitetu. Nakon uklanjanja otrovnih materija, potrebno je na tom području izvršiti rekultivaciju zemljišta i izvorišta i narednih pet godina, redovno vršiti analizu zemljišta i voda kako bi se uvjerili da je taj otpad u potpunosti uklonjen, koji je opasan za ljudski, biljni i životinjski svijet – izjavio je Vujadinović.

Isti tim radit će i na uklanjanju amabalažnog otpada na jezeru Perućac, koji se ovdje u tajnosti odlagao duže vrijeme. Za realizaciju ova dva projekta osigurano je 25.000 maraka, od čega je 30 posto učešće Općine Srebrenica.

(Avaz)