Edukativna predavanja o bezbjednosnim rizicima korišćenja društvenih mreža

0

Policijski službenici Policijske uprave Zvornik su u sklopu realizacije preventivnih aktivnosti na suzbijanju maloljetničkog prestupništva u osnovnim i srednjim školama, učenicima Tehničkog školskog centra Zvornik, održali edukativno predavanje na temu „Edukacija o bezbjednosnim rizicima korišćenja društvenih mreža“.

radionica pu zv

Cilj pomenutih predavanja jeste da se učenicima ukaže na opasnosti sa kojima se mogu susresti ukoliko nepravilno upotrebljavaju društvene mreže, ali i na koji način da pravilno koriste „fejsbuk“ i zaštite svoj profil kako ne bi došlo do određenih negativnosti i zloupotreba od strane drugih lica.

Policijska uprava Zvornik će i u narednom periodu nastaviti sa organizovanjem edukativnih predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola na teritoriji koju operativno pokriva PU Zvornik, a sve sa ciljem sprečavanja i suzbijanja maloljetničke delinkvencije i drugih asocijalnih ponašanja.

Prilika je iskorištena da se učenici podsjete da svaku zloupotrebu na društvenim mrežama mogu prijaviti na besplatan broj telefona „122“, kako bi policijski službenici preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti.