Nove usluge za nove korisnike u Narodnoj biblioteci Zvornika

0
Nove usluge za nove korisnike u Narodnoj biblioteci Zvornika
FOTO: Osvit

U Narodnoj biblioteci Zvornik održan je seminar “E – hortikulturne biblioteke“. Cilj ovog seminara je upoznavanje bibliotekara sa mogućnostima da koristeći samo svoju unaprijede poslovanje, kvalitet usluga koje pružaju i stiču nove korisnike.

Nove usluge za nove korisnike u Narodnoj biblioteci Zvornika
FOTO: Osvit

Matična biblioteka u Zvorniku se trudi da ide u korak sa savremenim bibliotekarstvom i današnji seminar je još jedan način da unaprijedimo rad ove ustanove, rekla je direktor Nega Stjepanović. Nova iskustva koja steknemo kroz ovaj seminar otvaraju nam vrata da privučemo nove čitaoce, i to one koji vole prirodu i cvjeće.

Nakon edukacije bibliotekara koliko je značajno korišćenje elektronskih publikacija i elektronskih baza podataka kada je ova oblast u pitanju, usljediće i edukacija naših sugrađana ali i učenika zvorničkih škola. Na ovaj način spajamo još jednom lijepo i korisno naglašava Stjepanovićeva i dodaje da pored knjiga o cvjeću koje posjeduje, biblioteka će sada svojim korinicima moći otvoriti vrata i e – bibliotekarstva.

Predavač Mirko Marković, bibliotekar savjetnik iz Beograda je rekao da mu je drago što je u sredini koja pokazuje veliko intersovanje za nove tehnologije u bibliotekarstvu. „Mnogo stvari iz našeg života prisutne su u virtuelnom svijetu. Postoji mnogo tih sadržaja koje imamo u našim ustanovama kulture, a ne znamo da ih pravilno koristimo i prezentujemo svijetu dodao je Marković.

Naš cilj je da obučimo bibliotekare, korisnike njihovih usluga ali i sve građane kako da koristimo te baze podataka, a posebno baze koje se bave hortikulturom. Ovaj projekat postoji već godinu dana u Srbiji, a sada se proširuje i na Republiku Srpsku dodao je Marković.

Za nas je jako važno da se ujedinimo i u ljepoti i da zajedničkim radom našu tradiciju kada je u pitanju cvjeće vrste koje postoje na ovim podnevljima, njihovo gajenje, njega i slično, prenesemo i u e – bibliotekarstvo.

U to možemo da uključimo i našu djecu koji se ne odvajaju od mobilnih telefona i da ih obučimo da prave elektronske herbarijume svog kraja koji će biti dostupni svima.

Današnjem seminaru prisustvovali su bibliotekari regije Birač, kao i bibliotekari osnovnih i srednjih škola, te Tehnološkog fakulteta iz našeg grada.

(Osvit)