Usvojena Strategija integrisanog razvoja grada Zvornika za period 2018-2027. godina

0
Poziv Zvorničanima da uzmu aktivno učešće u izradi Urbanističkog plana grada Zvornik koji je u izradi

Na poslednjoj sjednici Gradske uprave Zvornik usvojena je Strategija integrisanog razvoja grada Zvornika za period 2018-2027. odina. Riječ je o ključnom strateško-planskom dokumentu koji će usmjeravati razvoj grada Zvornika u narednih deset godina.

Usvojena Strategija integrisanog razvoja grada Zvornika za period 2018-2027. godina

Njegovu s tratešku platformu čine pregled socioekonomskog stanja, strateški fokusi, vizija razvoja i strateški ciljevi.

Prvi strateški cilj je unapređenje stanja privrede, odnosno stvaranje infrastrukturnih uslova i davanje podsticaja za razvoj postojećih i otvaranje novih privrednih subjekata koji će otvoriti i održati veći broj radnih mjesta, kako u oblasti industrijske proizvodnje, tako i u oblastima poljoprivrede i turizma.

Drugi strateški cilj je unapređenje kvaliteta društvenog života kroz razvoj infrastrukturnih i drugih kapaciteta potrebnih za kvalitetno pružanje usluga iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, obrazovanja, kulture i sporta.

Treći strateški cilj je odgovorno upravljanje životnom sredinom koje podrazumijeva unapređenje energetske efikasnosti, izgradnju komunalne i saobraćajne infrastrukture, te smanjivanje rizika od prirodnih i drugih katastrofa.

U skladu sa ovim, razrađeni su razvojni planovi u oblasti ekonomskog razvoja, društvenog razvoja i zaštite životne sredine. Oni obuhvataju 58 projekata za čiju realizaciju će trebati obezbjediti 42.473.000 KM iz budžeta grada i eksternih izvora.

Proces izrade Strategije operativno je vodio Razvojni tim za vođenje procesa planiranja integrisanog lokalnog razvoja uz pomoć tri sektorske radne grupe i Partnerske grupe kao konsultativnog tijela.

Prilikom izrade Strategije korišćena je Metodologija za integrisano planiranje lokalnog razvoja u BiH (MiPRO).

Podršku ovom procesu dao je Projekat integrisanog lokalnog razvoja koji zajednički provode Vlada Švajcarske i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

http://www.gradzvornik.org/wp-content/uploads/2015/08/Strategija-integrisanog-razvoja-2018-2027-.pdf.pdf