Poziv građanima Zvornika da podnesu zahtjev za legalizaciju do 18. januara

0
Poziv Zvorničanima da uzmu aktivno učešće u izradi Urbanističkog plana grada Zvornik koji je u izradi
Boško Kojić

Gradska uprava Zvornik pozvala je  sve građane koji su bespravno izgradili ili dogradili svoje objekte na području grada da podnesu zahtjeve za legalizaciju do 18. januara, kako bi izbjegli dodatne troškove naknada za legalizaciju.

Poziv građanima Zvornika da podnesu zahtjev za legalizaciju do 18. januara
Boško Kojić

Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje grada Zvornika Boško Kojić podsjetio je da je u novom Zakonu o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata Republike Srpske, koji je stupio na snagu 18. jula, predviđeno da nema ograničenog roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju objekata koji su izgrađeni do 18. jula 2018. godine, ali ima ograničenja po pitanju naknada za legalizaciju.

Kojić je pojasnio da bespravni graditelji, koje podnesu zahtjev u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu zakona, neće plaćati naknadu za legalizaciju, koja u slučaju bespravne izgradnje u granicama gradskog građevinskog zemljišta iznosi 20 odsto povećanja renti i uređenja u odnosu na redovno utvrđene cijene, dok će u slučaju izvan granica gradskog građevinskog zemljišta naknada iznosti dva odsto od predračunske vrijednosti objekta.

Prema njegovim riječima, u toku decembra Gradska uprava će, najvjerovatnije, omogućiti građanima iz zvorničkih mjesnih zajednica Pilica, Branjevo, Lokanj i Šepak da svoje zahtjeve za legalizaciju predaju u Mjesnom uredu u Pilici, čime će uštedjeti i vrijeme i novac.
Kojić je naglasio da svi bespravni graditelji koji su podnijeli zahtjeve za legalizaciju nakon isteka roka u skladu sa prethodnim Zakonom o legalizaciji, odnosno od 1. januara 2017. godine do 18. jula 2018. godine treba da obnove zahtjeve, kako bi postali aktivni u skladu sa važećim zakonom.

On je istakao da su troškovi obnove zahtjeva dvije KM i najavio da će se na narednoj sjednici Skupštine grada na dnevnom redu naći odluka o subvenciji u postupcima legalizacije za lica koja su korisnici socijalne pomoći, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi svih kategorija, raseljena lica, borci svih kategorija i povratnici.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata čiji je cilj da nelegalni objekti budu što prije ozakonjeni.

(srpskainfo)