Žene oprez: Ovo su simptomi endometrioze

0
Dan žena u bolnici: njega umjesto profita!

Ako nije potpuno jasno da je riječ o endometriozi, potrebno je učiniti biopsije sumnjivih lezija i patohistološki dokazati bolest.

Žene oprez: Ovo su simptomi endometrioze
Simptomatologija endometrioze ovisi o smještaju lezije. Iskazuje se različitim simptomima, od kojih su najčešći bol i smetnje reprodukcije.

Zdjelična bol je vodeći simptom endometrioze. Iskazuje se kao sekundarna dismenoreja te dispaurenija. Najtipičniji su klinički znakovi nalaz palpabilnih bolnih čvorića u Douglasovu prostoru, u području uterosakralnih ligamenata i rektovaginalnog septuma te bol pri pomicanju maternice, bolna povećana adneksa te fiksacija adneksa.

Žene oprez: Ovo su simptomi endometrioze

Faza ciklusa

Ovisno o rjeđim lokalizacijama (rodnica, mokraćni sistem, probavni sistem, pluća, mišić, kosti, centralni nervni sistem) mogu se javiti i drugi, najrazličitiji simptomi.

Ciljana anamneza i pregled spolnih organa nezaobilazan su početak dijagnostičkog postupka. Pri pregledu se treba obratiti pažnja na uterosakralne ligamente, rektovaginalni septum, povećanost i fiksiranost adneksa te na bolnost maternice pri pomicanju. Rodnički pregled treba nadopuniti rektalnim.

Temeljni je dijagnostički postupak neposredna vizualizacija endometriotskih lezija laparaskopom. Eksplorativnu laparaskopiju je najbolje uraditi u perimentruacijskom razdoblju, a, ako se ponavlja, treba je uskladiti s fazom ciklusa u kojoj je provedena prethodna. Vizualizacija endometriotskih preitonealnih lezija je raznolika: nepigmentirane, crvene, crno-plave, smeđe, žute, bijele te atipične.

Ako nije potpuno jasno da je riječ o endometriozi, potrebno je učiniti biopsije sumnjivih lezija i patohistološki dokazati bolest. Ultrazvuk ima ograničenu vrijednost dodatnog faktora u dijagnostici. Koristan je u dijagnosticiranju oblika, veličine i smještana endometrioma koji su obično pojačani, središnje ili periferne ehosoničnosti, poput dermoida, hemoragičke ciste ili ciste žutog tijela.

Od serumskih biljega najviše koristi CA-125 (antigen epitelnih tumora jajnika). Nažalost, mnoge žene s blažim oblicima bolesti nemaju povišene koncentracije CA-125, iako taj biljeg uglavnom dobro korelira sa stepenima bolesti. Kada je jednom bolest dokazana, određivanje koncentracije CA-125 može dati posrednu sliku o njenom daljnjem toku te rezultatima liječenja. Inače je u fiziološkim okolnostima CA-125 u perimenstruacijskom razdoblju povišen, a u patološkim pri upalama i neogenezi.

Potreba upoređivanja dijagnostičkih i terapijskih elemenata bolesti uvjetovala je stvaranje jedinstvene klasifikacije. Još je na snazi 1985. izmijenjena klasifikacija Američkog udruženja za plodnost (AFS) koja vodi računa o zahvaćenosti peritoneuma, jajnika i jajovoda endometriotske lezije te obliteraciji Douglasova prostora. Minimalnom endometriozom se smatraju slučajevi s 1 do 5 bodova, blagom od 6 do 15, umjerenom od 16 do 40, a jakom s više od 40 bodova.

Faktori smanjene plodnosti kod endometrioze:

1. Mehanički (tuboovarijski)

2. Imunološki

3. Endokrinološki

4. Ometanje transporta spermija

5. Ometanje interakcije gameta

6. Usporeno brazdanje zigote

7. Smanjena receptivnost endometrija

8. Povećana stopa gubitka trudnoće

Spontani pobačaj

Najjasniji su oni mehaničke prirode s poremećajem tuboovarijskog odnosa, neprohodnošću jajovoda, opstruktivnim priraslicama. Zbog porasta koncentracije opioida i citokina može doći do poremećaja lučenja GnRH te posljedične nepravilne folikulogeneze uz učestaliju luteinizaciju neprsnutog folikula i insuficijenciju žutog tijela. Zbog promjena u receptivnosti endometrija i imunoj reaktivnosti dolazi do neuspješne implantacije i ranog spontanog pobačaja.

Uspješnost liječenja se utvrđuje na tri temeljna načina: smanjenom topografskom proširenošću bolesti, smanjivanjem ili otklanjanjem boli i poboljšanjem reprodukcijskih osobina.

AFS-bodovi

Redukcija proširenosti kontrolira se upoređivanjem AFS-bodova prije i nakon liječenja, bol se određuje pregledom i upitnikom tablice boli, dok se poboljšane reprodukcijske mogućnosti ocjenjuju kumulativnom stopom zanošenja u periodu do godine nakon provedenog liječenja. Također se ocjenjuju i recidivi i popratne pojave, posebno u medikamentnom liječenju.

Reprodukcijska obilježja

Epidemiološki se kod bolesnica od endometrioze javljaju sljedeća reprodukcijska obilježja: raniji nastup menarhe, obilnija produžena krvarenja, kasniji nastup prve trudnoće, kraće dojenje te općenito smanjen reprodukcijski potencijal.

(Dnevni avaz)