Poziv za dostavu prijedloga za izradu Programa rada Skupštine u 2019. godini

0
Poziv za dostavu prijedloga za izradu Programa rada Skupštine u 2019. godini
Rukovodstvo grada Zvronik

Ukoliko imate prijedlog koji će poboljšati rad Skupštine grada Zvornik koja je najvažnije zakonodavno tijelo u funkcioniranju grada Zvornik, ovo je prava prilika da svoj prijedlog uputite u proceduru za razmatranje.

Poziv za dostavu prijedloga za izradu Programa rada Skupštine u 2019. godini
Rukovodstvo grada Zvronik

Iz Supštine grada Zvornika uputili su poziv političkim partijama koje participiraju u lokalnoj vlasti, odbornicima u Skupštini grada, narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini Republike Srpske i Parlamentarnoj Skupštini BiH sa područja grada Zvornika, te javnim ustanovama i preduzećima, nevladinim organizacijama, udruženjima građana i predstavnicima mjesnih zajednica da dostave prijedloge za izradu Programa rada Skupštine grada za 2019. godinu.

Prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba unijeti u Program rada Skupštine grada za 2019. godinu potrebno je dostaviti najkasnije do 14. decembra 2018. godine, lično u Šalter sali Gradske uprave Zvornik, poštom na adresu „Stručna služba grada Zvornika“ ili na e-mejl [email protected]

Prilikom predlaganja potrebno je navesti naziv materijala, obrađivača materijala, naziv predlagača i orijentacioni prijedlog roka za razmatranje predloženog materijala.

(Zvornicki.ba)