Predstavnici inspekcijskih organa Republike Srpske i Srbije u „Alumini“

0
Predstavnici inspekcijskih organa Republike Srpske i Srbije u „Alumini“

U kompaniji „Alumina“ dva dana borave predstavnici inspekcijskih organa Republike Srpske i Srbije. U srijedu je održan radno-konsultativni sastanak sa menadžmentom kompanije na kome su razmatrana pitanja o radu ove fabrike sa aspekta inspekcijskog nadzora, kao i preventivnog djelovanja s ciljem odvijanja poslovanja u skladu sa propisanim normama.

Predstavnici inspekcijskih organa Republike Srpske i Srbije u „Alumini“

Kako je najavljeno, u skladu sa ranije uspostavljenom saradnjom između inspekcijskih organa Republike Srbije i Republike Srpske, kontrolni organi su prepoznali potrebu da zajedničkim radom pruže punu podršku privrednicima koji odgovorno rade i izmiruju obaveze prema državi i radnicima, a čije poslovanje velikim dijelom obuhvata prekogranično kretanje roba i sirovina.

U tom smislu, a u cilju svođenje rizika u transportu opasnih materija kroz Srbiju do komapnije „Alumina“ na minimum, a koje se koriste u proizvodnom procesu fabrike, organizovan je ovaj sastanak, u čijem fokusu su bezbjedonosne procedure.

Predstavnici „Alumine“ prezentovali su aktivnosti koje se trenutno odvijaju u fabrici, rezultate dosadašnjeg rada, kao i planove za naredni period. Posebna pažnja posvećena je mjerama koje su preduzete u cilju unapređenja bezbjednosti radnika i zaštite zdravlja na radu, zaštite životne sredine, te bezbjednosti kompletnog procesa koji se odvija u fabrici.

Predstavnici inspekcijskih organa Republike Srpske i Srbije u „Alumini“

Predsjednik Upravnog odbora kompanije „Alumina“ Milorad Motika najavio je da će biti upućen zahtjev da carina i drugi granični organi Srbije na graničnom prelazu na ulazu u Željezničku stanicu Zvornik Novi rade „non-stop“ da bi “Alumina” imala što manje troškova zbog kašnjenja transporta lužine i ostalih komponenti potrebnih ovoj kompaniji.

On je podsjetio da kompanija ima zahtjev prema inspekcijskim organima Srbije u dijelu uvoza robe koja iz tog pravca ulazi u fabriku jer se dešava da lužina i ostale potrebne komponente čekaju od petka do ponedjeljka zato što ne radi carina i drugi organi na graničnom prelazu na ulazu u Željezničku stanicu Zvornik Novi.

Predsjednik Upravnog odbora je naglasio da „Alumina“ vodi računa o zaštiti radnika na radu i ulaže ogroman novac u opremu koja je neophodna u radnom procesu.

Predstavnici inspekcijskih organa Republike Srpske i Srbije u „Alumini“
Milorad Motika

„Ništa ne rizikujemo, svjesni smo opasnosti koje vrebaju, s obzirom da se ovdje radi sa lužinom, sumpornom kiselinom i drugim elementima koji nisu baš prijatni po zdravstveno stanje radnika, tako da oprema mora biti adekvatna u odnosu na ono čime se bavimo“, istakao je Motika.

Glavni saobraćajni inspektor Republike Srpske Danislav Drašković rekao je da se inspekcija upoznala o određenim procedurama u skladu sa evropskim direktivama, posebno što se tiče transporta, pretovara i upravljanje opasnim materijama, kada je riječ o zdravlju, bezbjednosti i zaštiti ljudi u ovoj fabrici.

Predstavnici inspekcijskih organa Republike Srpske i Srbije u „Alumini“

„Mogu da kažem da smo zadovoljni sa te strane po svim tim pitanjima zaštite u ovoj fabrici“, rekao je Drašković i objasnio da inspekcija, prije svega, radi preventivno, cijeneći da je ovo jedna od najvećih fabrika u Republici Srpskoj i regionu i da je izvozno orijentisana.

„Inspekcija i savjetodavno i preventivno utiče da fabrički proizvodni proces bude još bolji i bezbjedniji“, naglasio je Drašković.

Na sastanku, kome su prisustvovali predstavnici Inspektorata Republike Srpske, Sektora za inspekcijski nadzor Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije i Odjeljenja za inspekcijske poslove Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Vojvodine, predstavnici „Alumine“, odnosno Sektora integrisane zaštite, Sektora za proizvodnju glinice, Tehničkog biroa i sektora Logistike, Danijela Mitrović, Mile Tomić, Siniša Novičić i Rade Ivanović, održali su prezentacije o načinu upravljanja hemikalijama u privrednom društvu „Alumina“, zatim brani crvenog mulja i prevozu opasnih metarija ADR i RID.

Predstavnici inspekcijskih organa Republike Srpske i Srbije u „Alumini“

Tokom današnjeg dana biće izvršene inspekcijske kontrole na pretovarnom čvorištu lužine, industrijskom željezničkom kolosijeku“Alumine“ i akumulaciji crvenog mulja.

Služba za odnose s javnošču „Alumine“