Vinko Pandurević svjedočio na suđenju Dragomiru Vasiću za genocid u Srebrenici

0
Dva vještaka smatraju da Milan Mijić ne može pratiti suđenje za ratni zločin u Jusićima kod Zvornika
Sud BiH

Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici haški osuđenik Vinko Pandurević je rekao da nije imao saznanja o učešću Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) u strijeljanju i kopanju grobnica 1995. godine, prenosi Birn.

Vinko Pandurević svjedočio na suđenju Dragomiru Vasiću za genocid u Srebrenici

Vinko Pandurević, čiji je transkript sa svjedočenja pred Haškim tribunalom uložilo Tužilaštvo BiH, kazao je da je 2009. godine 22 dana svjedočio u svoju korist te da ne bi mijenjao iskaz koji je tada dao.

Pandurević je odgovarao na pitanja odbrana na suđenju: Miodragu Josipoviću, Branimiru Tešiću, Dragomiru Vasiću, Danilu Zoljiću i Radomiru Pantiću, optuženim pred Sudom BiH za prisilno premještanje, transport i zarobljavanje, a neki od njih i za pogubljenja muškaraca i dječaka u Srebrenici.

Prema optužnici, Josipović je bio načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB), a Tešić zamjenik komandira Policijske stanice u Bratuncu. Vasić je, kako je navedeno, bio komandant štaba policijskih snaga iz Zvornika i načelnik CJB-a Zvornik, Zoljić komandant posebnih jedinica CJB-a, a Pantić komandir Prve čete PJP-a.

Pandurević, koji je jučer svjedočio putem videolinka, rekao je da na sastancima koji su početkom jula 1995. prethodili početku operacije “Krivaja” nije prisustvovao neko iz MUP-a RS. Dodao je da ni tokom operacije od 6. do 11. jula 1995. također nije primijetio na sastancima prisustvo nekoga iz MUP-a RS.

On se prisjetio da se 15. jula 1995. vratio iz Žepe i u svojoj kancelariji u Zvorniku zatekao, između ostalih, i optuženog Dragomira Vasića.

– Naređenje je bilo da se spriječi prolazak kolone 28. divizije prema Tuzli i naređenje je bilo da se uništi – kazao je Pandurević, dodavši kako misli da je na tom sastanku bio prijedlog MUP-a da se propusti kolona.

Potvrdio je da je 16. jula bilo propuštanje kolone.

Prema njegovim riječima, on nije imao saznanja da je MUP RS učestvovao u aktivnostima strijeljanja, kopanja, prekopavanja i ponovnog premještanja grobnica na sekundarna i tercijarna mjesta.

Svjedok je rekao i da do 15. jula nije imao kontakta s Vasićem, kao i da se nije sreo u periodu od 12. do 14. jula 1995. s optuženim Josipovićem i Tešićem.

Pandurevića, koji je uljeto 1995. bio komandant Zvorničke brigade VRS, Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je osudio na 13 godina zatvora za pomaganje i podržavanje ubistava, istrebljenja i progona muslimana iz Srebrenice. Na prijevremenu slobodu pušten je 2015.

Suđenje će se nastaviti 17. ili 20. decembra, ovisno o uspostavljanju videolinka putem kojeg će se saslušati još jedan svjedok, zaključio je Birn.

(Birn)