Grad Zvornik – završene obuke lokalnih zajednica o savjetovanju prezaduženih građana

0

Dvodnevnim treningom u Sarajevu, završena je serija obuka unapređenja ličnih vještina za predstavnike gradova i lokalnih zajednica koje kontinuirano pružaju usluge savjetovanja prezaduženim građanima, a predstavnik Gradske uprave Grada Zvornika je učesnik projekta.

Grad Zvornik – završene obuke lokalnih zajednica o savjetovanju prezaduženih građana

Obuke su dio projekta „Mikrofinansije u BiH“ kojeg provodi IFC, dio Grupacije Svjetske banke uz pomoć Ambasade Švajcarske u BiH, a za cilj imaju jačanje pregovaračkih i prezentacijskih vještina, kao i vještina upravljanja vremenom i stresom zaposolenih koji rade sa klijentima.

Obukama su prisustvovali predstavnici Resursnih centara u Bosni i Hercegovini, Opština Stari grad Sarajevo, Opština Teslić i Opština Gradačac kao i dvije lokalne zajednice koje pružaju ovu uslugu svojim građanima, Grad Zvornik i Opština Kiseljak.

Nakon završena tri ciklusa obuka za unapređenje ličnih vještina, savjetnici Resursnih centara postaju treneri trenera, čime stiču mogućnost obučavanja novih savjetnika iz lokalnih zajednica koje se odluče za pružanje usluga prezaduženim građanima i njihovom finansijskom opismenjavanju. Svim učesnicima, po završetku obuke, uručeni su sertifikati o završenoj edukaciji.

(Grad Zvornik)