Skupština grada Zvornik usvojila prijedlog Nacrta budžeta za 2019.godinu u iznosu oko 26 miliona KM, odluku o subvenciji za legalizaciju baspravno izgrađenih objekata, Rebalans budžeta…

0
Skupština grada Zvornik usvojila prijedlog Nacrta budžeta za 2019.godinu u iznosu oko 26 miliona KM, odluku o subvenciji za legalizaciju baspravno izgrađenih objekata, Rebalans budžeta...

Danas je održana 20. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici usvojili Rebalans budžeta za 2018. godinu u iznosu 27.350.000 KM.

Skupština grada Zvornik usvojila prijedlog Nacrta budžeta za 2019.godinu u iznosu oko 26 miliona KM, odluku o subvenciji za legalizaciju baspravno izgrađenih objekata, Rebalans budžeta...

Na današnjoj sjednici odbornici su jednoglasno usvojili i Nacrt budžeta za 2019. godinu u iznosu 25.990.000 KM. Ukupna budžetska sredstva projektovana su u ovom iznosu na osnovu ostvarenih prihoda u poslednje tri godine i ostvarenja za devet mjeseci u 2018. godini.

Poreski prihodi se planiraju ostvariti u iznosu od 17.457.780 KM, neporeski prihodi u iznosu od 3.499.720 KM, grantovi 185.000 KM, transfera jedinicama lokalne samouprave 1.182.000 KM, primici/prilivi u iznosu od 714.900 KM, primici od finansijske imovine 90.000 KM, primici od zaduženja 2.770.600 KM, neiskorištena sredstva po osnovu obveznica i kredita iz prethodne godine u iznosu od 10.000 KM i ostali primici u iznosu 80.000 KM.

Zamjenik gradonačelnika Zvornika Bojan Ivanović je istakao da je rebalansirani budžet veći za 900.000 KM od planom predviđenog za ovu godinu.

– Razlog su prvenstveno transferi Vlade Republike Srpske za određene infrastrukturne projekte koji su rađeni tokom ove godine, kao i usaglašavanje strukture kako prihoda, tako i rashoda – rekao i Ivanović.

On je istakao da je budžet za 2019. godinu razvojni, jer će veliki broj projekata biti relizovan i tokom sljedeće godine.

Skupština grada Zvornik usvojila prijedlog Nacrta budžeta za 2019.godinu u iznosu oko 26 miliona KM, odluku o subvenciji za legalizaciju baspravno izgrađenih objekata, Rebalans budžeta...
Bojan Ivanović

Nacrtom budžeta za 2019. godinu, budžet je malo manji od ovogodišnjeg. Ovdje treba napomenuti, s obzirom da su određeni projekti, odnosno kreditna sredstva realizovana tokom 2018. godine, u narednu godinu biće prenijeti nerealizovani projekti, ali kada se pogleda struktura prihoda, naši izvorni prihodi su veći nego što su u 2018. godini – naglasio je Ivanović.

Jednoglasno je usvojena Odluka o subvenciji troškova u postupku legalizacije bespravno izgrađenih individualnih stambenih i individualnih stambeno-poslovnih objekata. Pravo na subvenciju po ovoj Odluci imaju lica koja su korisnici socijalne pomoći, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi svih kategorija, borci svih kategorija žene žrtve rata, civilna lica sa invaliditetom koja su zavisna od pomoći i njege drugog lica, raseljena lica i povratnici.

Poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti iznosiće 0,14 posto, što je određeno danas donesenom Odlukom o utvrđivanju poreske stope za oporezivanje nepokretnosti na području grada Zvornika za 2019. godinu, što je na nivou prošlogodišnje stope. Poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti u kojima se neposredno obavlja proizvodna djelatnost utvrđena je u visini od 0,07 posto.

Odbornik SDS-a Bojan Lukić predložio je da se izdvoje sredstva za kupovinu kino projektora za potrebe Doma omladine Zvornik kako bi se ovoj instituciji obezbjedili dodatni prihodi. Pored ovog prijedloga, Bojan Lukić je najavio i tužbu protiv aktuelnog predsjednika fudbalskog kluba Drina Zvornik zbog radnji u ovom sportskom kolektivu. Prema tvrdnjama Lukića on još nije dobio odgovor iz FK Drina na postavljeno odborničko pitanje o poslovanju ovog Kluba, upravo zbog nelegalnih radnji aktuelnog predsjednika FK Drina Zvornik.

Skupština grada Zvornika usvojila je Informaciju o osnivanju i radu preduzetničkih radnji na području grada Zvornika u 2018. godini u kojoj je istaknuto da je ovo peta godina kako je broj novoosnovanih radnji veći od broja zatvorenih radnji. U prvih deset mjeseci ove godine više je otvorenih u odnosu na zatvorene radnje za 24 posto, odnosno osnovano je 110 preduzetničih radnji, a prestale su sa radom 84 radnje. Na području grada Zvornika posluje 818 preduzetničkih radnji.

Odbornici su uvojili i Informaciju o stipendiranju studenata iz budžeta grada Zvornik u školskoj 2017/2018. godini prema kojoj su u pomenutom periodu stipendirani 341 studenta, za šta je izdvojeno 211.500 KM.

Danas su razmatrane i usvojene Odluka o prihvatanju poklona zemljišta upisanog u pl. broj: 2639 KOZvornik, Odluka o prihvatanju poklona zemljišta upisanog u pl. broj: 879 KO Roćević, Odluka o prodaji zemljišta upisanog u pl.br.238 KO Zvornik neposrednom pogodbom radi kompletiranja parcele, Odluka o kupovini nekretnina zauzetih izgradnjom groblja u Kozluku, Odluka o visini naknade koju ostvaruju predsjednici Savjeta mjesnih zajednica sa područja Grada Zvornik, Informacija o izgradnji u Gradu Zvorniku u 2017-2018. godini, te programa rada javnih ustanova čiji je osnivač Grad Zvornik za 2019.godinu.