Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Zvornika za 2019. godinu 13.decembra

0
Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Zvornika za 2019. godinu 13.decembra
Načelnik odjeljenja za finansije gradske uprave Zvornik Srđan Despić

Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Zvornika za 2019. godinu biće održana u četvrtak,
13. decembra, u velikoj sali Gradske uprave Zvornik sa početkom u 14:00 časova.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta Grada Zvornika za 2019. godinu 13.decembra
Načelnik odjeljenja za finansije gradske uprave Zvornik Srđan Despić

Ovim putem pozivamo građane, predstavnike udruženja, nevladinih organizacija,
političkih partija i mjesnih zajednica da uzmu učešće u Javnoj raspravi. Sve sugestije, prijedlozi i primjedbe na Nacrt budžeta Grada Zvornika za 2019. godinu mogu se dostaviti u pisanoj formi Odjeljenju za finansije Gradske uprave Zvornika.

Tekst Nacrta može se pogledati na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave Zvornik
www.gradzvornik.org .