Budžet grada Zvornik za 2019. godinu iznosi 24.993.200 KM

0
Budžet grada Zvornik za 2019. godinu iznosi 24.993.200 KM

Danas je održana 21. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici jednoglasno usvojili Budžet za 2019. godinu u iznosu od 24.993.200 KM.

Budžet grada Zvornik za 2019. godinu iznosi 24.993.200 KM

Poreski prihodi planiraju se ostvariti u iznosu od 17.457.780 KM, neporeski prihodi u iznosu od 3.499.720 KM, grantovi 185.000 KM, transfera jedinicama lokalne samouprave 1.182.000 KM, primici/prilivi u iznosu od 714.900 KM, primici od finansijske imovine 90.000 KM, primici od zaduženja 1.773.800 KM, neiskorištena sredstva po osnovu obveznica i kredita iz prethodne godine u iznosu od 10.000 KM i ostali primici u iznosu 80.000 KM.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović istakao je da su izvorni prihodi u budžetu za 2019. godinu veći od ovogodišnjih.

– Iznos budžeta za narednu godinu u odnosu na 2018. godinu neznatno je manji iz razloga što je veći dio kreditnih sredstava utrošen tokom ove godine za realizaciju određenih projekata, tako da se u 2019. godinu prenose preostala sredstva za projekte koji nisu realizovani, ali ako posmatramo izvorne prihode, poreske i neporeske, oni su veći u 2019. godini nego u 2018. godini i iznose oko 21.000.000 KM – rekao je Ivanović.

On je istakao da budžet ima razvojni karakter, ali da će zadovoljiti i brojne socijalne potrebe.

– U budžetu za narednu godinu povećane su stavke za poljoprivredne podsticaje, kao i za podsticaje zapošljavanju, a ono što je bitno jeste da će direktno iz budžeta, kao i kroz sufinansiranje u realizaciju kapitalnih projekata na teritoriji grada Zvornika biti uloženo između 12 i 15 miliona KM – rekao je zamjenik gradonačelnika.

Budžet grada Zvornik za 2019. godinu iznosi 24.993.200 KM
Današnja sjednica

Budžet je usvojen jednoglasno što je, po Ivanovićevim riječima, dokaz da je realno planiran, te da su svi zahtijevi koji su od velikog značaja uvršteni u budžet, tako da je i bilo za očekivati da podrška bude neizostavna.

Danas je SKupština grada Zvornik usvojila i Rješenje o poništenju rješenja SO Zvornik broj:01-475-86/97 od 11.09.1997.godine čime je oko 1000 metara kvadratnih vraćeno u vlasništvo Vakufa Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.

Na početku sjednice Zakletvu je položila nova odbornica Skupštine grada Zvornik, Tanja Prodanović iz SDS-a koja je mandat dobila nakon što se Radenko Tešić povukao i razrješio mandata u Skupštini grada Zvornik.

Budžet grada Zvornik za 2019. godinu iznosi 24.993.200 KM
Tanja Prodanović

Odbornici su usvojili i Odluku o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji grada Zvornika na dan 31.12.2018. godine. Cijene nepokretnosti u 2018. godini su na nivou prethodne godine tako da su i predložene vrijednosti nepokretnosti po zonama na nivou prethodnih godina i nisu povećavane.

Programom rada Skupštine grada Zvornika za 2019. godinu koji je danas usvojen utvrđeni su poslovi i zadaci Skupštine i njihov osnovni sadržaj i način izvršavanja, kao i nosioci poslova, zadataka i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja iz rada lokalne zajednice. Program rada ostaje otvoren tokom cijele godine za nove prijedloge i inicijative predlagača tako da će svako aktuelno pitanje biti razmatrano na sjednicama Skupštine.

Na današnjoj sjednici Skupštine grada usvojena je i Informacija o stanju popisa i upisa imovine grada Zvornik-zemljišta, javna dobra, objekti i sredstva u pripremi,stanovi i ostali prostori. Do sada popisana i upisana imovina procijenjena je na 84.818.673 KM. U Informaciji je navedeno da će u narednom periodu Komisija za popis imovine grada raditi na identifikaciji, popisu i procjeni nekategorisanih i pristupnih puteva na području grada Zvornika, te na popisu stanova i poslovnih prostora koji nisu otkupljeni ili nije podnešen zahtjev za povrat u skladu sa Zakonom o privatizaciji državnih stanova, kao i na rješavanju sporne opštinske imovine.

Usvojena je i Informacija o Javnom pozivu poslodavcima za korišćenje sredstava po projektu zapošljavanja i samozapošljavanja pripravnika visoke, više i srednje stručne spreme i drugih nezaposlenih lica iz budžeta grada. Po raspisanom Javnom pozivu javilo se 37 pravnih lica, 27 preduzetnika i 11 lica za samozapošljavanje.

U okviru ovog projekta Gradska uprava sufinansira zapošljavanje ukupno 220 lica na period od šest, devet ili 12 mjeseci, u zavisnosti od stručne spreme. Ukupna sredstva budžetu grada Zvornika za realizaciju ovog Javnog poziva u 2018. godini iznose 380.000 KM. Preostala potrebna sredstva za zapošljavanje po ovom Javnom pozivu u slučajevima gdje trajanje radnog odnosa pređe u 2019. godinu, biće obezbijeđeno u budžetu grada Zvornika za 2019. godinu.

U okviru dnevnog reda razmatrane su i donesene i Odluka o kućnom redu u stambenim zgradama, Odluka o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korišćenje toplotne energije,

Odluka o ustupanju poslovnog prostora na prevremeno korišćenje, Odluka o ustupanju prava korišćenja i upravljanja nad pokretnim stvarima za potrebe Osnovne škole „Vuk Karadžić“ Roćević.

Na današnjoj sjednici saopšteno je i da će odbornički klub DNS-a ubuduće djelovati kao nezavisni klub u Skupštini grada.

(Zvornicki.ba)