Pročitajte kako uplaćivati staž, zdravstveno i druge obaveze putem komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Pročitajte kako uplaćivati staž, zdravstveno i druge obaveze putem komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
Sejad Halilović sa kukuruzom ubranim 2017. godine

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske objavilo je pojašnjenje plaćanja doprinosa za nosioce komercijalnih i nekomercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava. Sva lica koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, bilo kao nosioci nekomercijalnog ili komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, po Zakonu o doprinosima, dužni su da prijave doprinose, jer je to od ove godine uslov za dobijanje podsticaja.

Pročitajte kako uplaćivati staž, zdravstveno i druge obaveze putem komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

Podsjećamo, novi Zakon o doprinosima definiše da osnovica doprinosa za lica koja obavljaju poljoprivrednu djelatnost i koja su registrovana kao porodična poljoprivredna gazdinstva iznosi: za nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva 30% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republičkog zavoda za statistiku, a za nosioca nekomercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva 20% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a prema podatku Republičkog zavoda za statistiku.
Nosioci nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava, po Zakonu o doprinosima, plaćaju doprinos za zdravstveno osiguranje, ali ne i za penzijsko-invalidsko osiguranje, dok nosioci komercijalnih gazdinstava plaćaju doprinose i za zdravstvo i za PIO.

Pročitajte kako uplaćivati staž, zdravstveno i druge obaveze putem komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva
FOTO: Arhiv

U slučaju kada je nosilac nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva penzioner, propisano je da uplaćuje jedan odsto od isplaćene lične neto penzije, što je, ako se uzme da je prosječna penzija u Republici Srpskoj oko 350 КM, oko 3,5 КM mjesečno ili 42 КM godišnje. Ovaj iznos može biti viši ili niži zavisno od isplaćene lične penzije. U slučaju kada nosilac nekomercijalnog gazdinstva ima status zaposlenog lica on mjesečno uplaćuje jedan odsto od ličnog bruto primanja za doprinos za zdravstveno osiguranje. Кada nosilac nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva ima status poljoprivrednika, on uplaćuje oko 32 КM mjesečno ili 384 КM godišnje za doprinos za zdravstveno osiguranje. Nekomercijalnih poljoprivrednih gazdinstava je i najviše u Republici Srpskoj (oko 90 odsto).

U slučaju komercijalnih gazdinstava, ako se nosilac gazdinstva bavi isključivo poljoprivredom, on uplaćuje doprinose i za zdravstvo i za PIO, a njegova mjesečna obaveza iznosi 121,78 КM. Ako je nosilac komercijalog poljoprivrednog gazdinstva zaposlen, on uplaćuje dva odsto od ličnog bruto primanja za zdravstvo i još dva odsto od ličnog bruto primanja za PIO, pa će njegova mjesečna obaveza zavisiti od visine njegove bruto plate. Ako se uzme u obzir prosječno isplaćena bruto plata u Republici Srpskoj za 2017. godinu, to bi mjesečno, prosječno, trebalo da iznosi 53,24 КM, ali to, podvlačimo, zavisi od visine ličnog bruto primanja pojedinca koji je zaposlen, a koji je nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, te taj iznos može biti i niži i viši, zavisno od visine primanja.

Pročitajte kako uplaćivati staž, zdravstveno i druge obaveze putem komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva

U slučaju kada je nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva penzioner, on uplaćuje dva odsto od lične penzije za zdravstvo, te još dva odsto za PIO, pa će njegova mjesečna obaveza zavisiti od visine njegove penzije. Ako se uzme u obzir prosječna penzija u Republici Srpskoj od 350 КM, to bi trebalo iznositi oko 14 КM mjesečno. Obaveza plaćanja doprinosa za PIO odnosi se na nosioce komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava starosti do 50 godina, kao i na nosioce starije od 50 godina života, pod uslovom da na dan prijave na osiguranje navršavaju ili da do 65 godina života mogu navršiti najmanje 15 godina staža osiguranja. U suprotnom ostaje mogućnost dobrovoljne uplate doprinosa za PIO.

Od ukupnog broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srpskoj (oko 42.500) u strukturi poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srpskoj dominiraju nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva oko 38.000 (88,85 odsto), potom komercijalna oko 4.000 (9,57 odsto), te poslovni subjekti oko 670 ili 1,57 odsto.

(Izvor: vladars-ministarstvopoljoprivrede)