Preventivno djelovanje policije na suzbijanju vršnjačkog nasilja i zloupotrebe društvenih mreža

Preventivno djelovanje policije na suzbijanju vršnjačkog nasilja i zloupotrebe društvenih mreža

U sklopu preventivnih aktivnosti koje imaju za cilj sprečavanje vršnjačkog nasilja i drugih oblika maloljetničke delinkvencije u osnovnim i srednjim školama održano je edukativno predavanje.

radionica vlasenica

Policijski službenici Policijske uprave Zvornik su, 13.03.2019. godine, u prostorijama Doma kulture u Vlasenici, učenicima osnovnih i srednjih škola na području opštine Vlasenica, održali predavanje na temu: „Edukacija o bezbjednosnim rizicima korišćenja društvenih mreža i drugim oblicima maloljetničke delinkvencije“.

Predavanje je održano sa ciljem da se učenicima ukaže na opasnosti sa kojima se mogu susresti ukoliko nepravilno upotrebljavaju društvene mreže, ali i sa ciljem edukacije mladih na koji način da zaštite svoj profil kako ne bi došlo do određenih negativnosti i zloupotreba od strane drugih lica.

Preventivnim aktivnostima koje policijski službenici sprovode kroz edukativna predavanja, pored učenika bio je obuhvaćen i nastavni kadar kao i roditelji učenika, a sve sa ciljem sprečavanja i suzbijanja maloljetničke delinkvencije i drugih asocijalnih ponašanja.

Prilika je iskorištena da se učenici podsjete da svaku zloupotrebu na društvenim mrežama mogu prijaviti na besplatan broj telefona „122“, kako bi policijski službenici preduzeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

Saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.