Anketa o privatnim i poslovnim putovanjima stanovništva na području Zvornika

Anketa o privatnim i poslovnim putovanjima stanovništva na području Zvornika
FOTO: Ilustracija

U periodu od 27. marta do 07. aprila 2019. godine na teritoriji grada Zvornika biće sprovedena Anketa o privatnim i poslovnim putovanjima stanovništava u Republici Srpskoj kojom će biti prikupljeni podaci o učešću domaćeg stanovništva u putovanjima, sociodemografskom profilu lica koja putuju, broju putovanja i karakteristikama svakog putovanja.

Anketa o privatnim i poslovnim putovanjima stanovništva na području Zvornika

Anketiranje će vršiti anketari koji će nositi akreditaciju Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske.

Prikupljeni podaci su povjerljivi i biće korišćeni isključivo za statističke svrhe u skladu sa Zakonom o statistici Republike Srpske.

(Grad Zvornik)