Završen ciklus „NTC“ radionica za darovitu djecu

U cilju podizanja nivoa intelektualnih sposobnosti učenika, sprečavanju poremećaja pažnje i koncentracije u školskom periodu, razvijanju brzine razmišljanja i povezivanja gradiva, u zvorničkoj Osnovnoj školi „Sveti Sava“ održan je završni ciklus besplatnih radionica za darovite učenike četvrtog razreda po „NTC programu“.

Završen ciklus „NTC“ radionica za darovitu djecu
– U saradnji sa „Nikola Tesla centrom“ iz Novog Sada, osnovali smo Sekciju za darovitu djecu gdje primenjujemo NTC sistem učenja, autora Ranka Rajovića, osnivača „MENSE“ Srbije i člana Кomiteta svjetske „MENSE“ za rad sa darovitom djecom i saradnika UNICEF-a za rano obrazovanje i Uroša Petrovića, književnika, dobitnika Zlatne značke kulturno-prosvjetne zajednice Srbije za doprinos kulturi – kaže koordinator NTC centra u Zvorniku Slađana Živković i dodaje da su radionice bile besplatne.

Završen ciklus „NTC“ radionica za darovitu djecu
– U OŠ „Sveti Sava“ u Zvorniku smo održali radionice za 28-oro darovite djece uzrasta četvrtog razreda kojima smo podijelili diplome za uspješno završen ovaj ciklus radionica. Djeca su imala priliku da se upoznaju sa novim tehnikama rada i učenja kroz igru, a učitelji i vaspitači iz škola su prošli seminar NTC sistem učenja koji će primjenjivati u svom radu sa djecom – istakla je Živković i dodala da će od 8. aprila u školi početi radionice za svu djecu uzrasta od 4 do 12 godina.

Završen ciklus „NTC“ radionica za darovitu djecu