Poziv Srbima iz Federacije BiH da zaštite svoju imovinu

0
Poziv Srbima iz Federacije BiH da zaštite svoju imovinu

Srbi porijeklom iz Federacije BiH treba da se jave u kancelarije za pravnu pomoć Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove da bi zaštitili svoju imovinu u FBiH, poručuju predstavnici srpskih udruženja iz FBiH.

Poziv Srbima iz Federacije BiH da zaštite svoju imovinu

Iz udruženja navode da Srbi treba da prijave svoja prava na nekretninama i zaštite imovinu s obzirom da negativni demografski i ostali trendovi, kao i opstrukcije povratka, mogu dovesti do toga da ih na narednom popisu u tom entitetu bude samo 1,5 odsto.

Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u FBiH Đorđe Radanović je naglasio da su od popisa u BiH 1991. godine potpuno napuštena čak 163 srpska naselja.