Video-nadzor u 23 lokalne zajednice, među njima i Zvornik

0
Poziv Zvorničanima da uzmu aktivno učešće u izradi Urbanističkog plana grada Zvornik koji je u izradi

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske realizuje projekat „Bezbjedan grad“ kojim je planirano da se instalira sistem video-nadzora za 36 lokalnih zajednica, a do sada u 23 opštine sistem je u funkciji.

Video-nadzor u 23 lokalne zajednice, među njima i Zvornik

Lokalne zajednice u kojima su realizovani sistemi video-nadzora:
Laktaši, Čelinac, Lopare,Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Pale, Sokolac, Han Pijesak, Rogatica, Kozarska Dubica, Prijedor, Oštra Luka, Novi Grad, Zvornik, Bratunac, Gradiška, Jezero, Foča, Višegrad, Rudo, Novo Goražde,Čajniče i Trebinje.

Projekat resornog ministarstva i gradova/opština podrazumjeva uspostavljanje sistema video-nadzora javnih površina, trgova, parkova, objekata, mostova, ulica, raskrsnica, parkinga, sportskih objekata, a sve u cilju preventivne zaštita građana i njihove imovine, ali i borbe protiv protiv kriminala, terorizma i svih drugih oblika narušavanja bezbjednosti, javnog reda i mira.

Sisteme video-nadzora koriste sve policije u Evropi i svijetu, koriste savremena IKT rješenja poznata pod nazivom “Sigurni grad“, kao sredstvo za brže i efikasnije otkrivanje počinioca krivičnih djela, prekršaja u saobraćaju ili narušavanja javnog reda i mira.

Bitno je istaći da se prilikom podešavanja kamera vodi računa o odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka prema kojima je MUP dužan da zaštiti privatnost građana, a to znači da se snimaju samo javne površine, zašta MUP ima zakonska ovlaštenja. Kamere se usmjeravaju tako da ne snimaju privatni prostor građan. Sistem se instalira još i u opštinama i gradovima: Banja Luka, Prnjavor, Doboj, Teslić, Brod, Trnovo, I.Stari Grad, Srbac, Mrkonjić Grad, Ribnik, Šipovo, Drinić i Kalinovik, navodi se iz MUP-a RS.