Informacije iz inspekcije: Da li je hrana ispravna u Bijeljini, Zvorniku, Ugljeviku, Loparama…

0
Informacije iz inspekcije: Da li je hrana ispravna u Bijeljini, Zvorniku, Ugljeviku, Loparama…

Republička inspekcija za hranu u prvom polugodištu ove godine u unutrašnjem prometu izvršila je u Republici Srpskoj ukupno 640 kontrola, od čega 90 u Bijeljini, Zvorniku i okolnim opštinama, gdje su uočene desetine propusta, potvrđeno je portalu InfoBijeljina.

Informacije iz inspekcije: Da li je hrana ispravna u Bijeljini, Zvorniku, Ugljeviku, Loparama…
“Inspekcija za hranu područnog odjeljenja Inspektorata Republike Srpske u Bijeljini, kao republički organ, inspekcijskim nadzorom obuhvata cijelu regiju (Bijeljina, Bratunac, Lopare, Milići, Osmaci, Šekovići, Srebrenica, Ugljevik, Vlasenica, Zvornik) i u prvom polugodištu ove godine izvršila je 90 kontrola u objektima kao što su poslastičarnice, restorani, roštiljnice, prodavnice i slično. U 27 kontrola utvrđeni su propusti”, rekli su nam u Inspektoratu Republike Srpske.

Nakon ovih kontrola, subjektima je izdato 27 rješenja o otklanjanju nepravilnosti i 11 prekršajnih naloga u vrijednosti od 7.300 KM.

Higijena

“Nepravilnosti koje su inspektori najčešće konstatovali odnosile su se na to da zaposlena lica koja rukuju sa hranom nisu obavila redovni sanitarni pregled, nisu prošla dodatnu edukaciju o higijeni hrane, te da subjekti nisu redovno vršili ispitivanja sirovina i gotovih proizvoda”, kažu iz Inspektorata RS.

Svi objekti u kojima se priprema i poslužuje hrana dužni su da u skladu sa Zakonom o hrani putem laboratorija vrše ispitivanje sirovina i gotovih proizvoda najmanje jedanput mjesečno ili češće ako to naredi inspektor, te da o rezultatima ispitivanja vode evidenciju, koju moraju predočiti inspektoru prilikom vršenja nadzora.

Utvrđivanje zdravstveno neispravne hrane je mnogo rjeđe od utvrđivanja raznih nepravilnosti koje za posljedicu mogu imati neispravnu hranu, kao što su neredovni sanitarni pregledi zaposlenih, propusti u održavanju higijene u objektima koji se bave proizvodnjom i prometom hrane, nepravilna manipulacija hranom i slično.

“U okviru redovnih preventivnih kontrola inspektori provjeravaju higijenske uslove objekta i okoline, opremu, ispravnost rashladnih uređaja, način čuvanja hrane, higijenske postupke zaposlenih, dokaze o zdravstvenom stanju i dodatnoj edukaciji lica koja rade sa hranom, deklaracije i senzorna svojstva hrane, ispitivanje hrane putem ovlašćenih laboratorija, vođenje evidencije o analizama i drugo”, rekli su nam iz Inspektorata RS.

Sa nastupanjem visokih dnevnih temperatura u objektima u kojima se proizvodi i prometuje hrana postoji veći rizik od bržeg razmnožavanja bakterija. U cilju preventivnog djelovanja praksa inspekcije za hranu, kako republičke, tako i opštinske je da se u ovom periodu intenziviraju kontrole objekata brze hrane, poslastičarnica, objektima u kojima se proizvodi sladoled, restorana, roštiljnica i sl.

“Takođe, veliku pažnju građani moraju posvetiti pripremi i čuvanju hrane u domaćinstvu. U periodu sa visokim temperaturama hrana se mora čuvati na niskim temperaturama u tzv. hladnom lancu. Hrana koja je termički obrađena i čuva se radi posluživanja, mora se održavati u tzv. toplom lancu odnosno zagrijana iznad 65 stepeni Celzijusa”, savjetuju iz Inspektorata Republike Srpske.