Zastupnica Mirjana Marinković-Lepić: Da li otpad iz Alumine ugrožava sjeveroistok BiH?

0
Mirjana Marinković-Lepić
Mirjana Marinković-Lepić

Iznad naselja Đulići kod Zvornika nalazi se brana crvenog mulja koji do ove brane dolazi kao otpad nekadašnje fabrike glinice Birač Zvornik, današnje Alumine, navela je Mirjana Marinković-Lepić.

Mirjana Marinković-Lepić
Mirjana Marinković-Lepić

Zastupnica Naše stranke u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Mirjana Marinković-Lepić obratila se Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a sa nekoliko pitanja u vezi sa odlaganjem otpada nastalog u proizvodnom procesu u fabrici Alumina u Zvorniku.

Zastupnica Marinković-Lepić je pitala kolika je sigurnost brane crvenog mulja u naselju Đulići kod Zvornika, a koja sprečava izlijevanje otpada nastalog u proizvodnom procesu Alumine. Osim toga, traženi su i odgovori na pitanja o kapacitetu postojećeg odlagališta i roku do kojeg se nusprodukti mogu odlagati, te koje bi bile štetne posljedice po zemljište i riječne tokove u slučaju popuštanja brane.

Zbog brige za stanovništvo koje živi u zvorničkom području, ali i području cijelog sliva koje bi potencijalni ekološki incident ugrozio, zastupnica je pitala Ministarstvo na koji način se kontroliše bezbjednost brane i da li se kontrole provode redovno, te koja je lokacija planirana za novo odlagalište nakon što se iscrpi kapacitet postojećeg.

-Iznad naselja Đulići kod Zvornika nalazi se brana crvenog mulja koji do ove brane dolazi kao otpad nekadašnje fabrike glinice Birač Zvornik, današnje Alumine. U oktobru 2014. godine došlo je do popuštanja brane i manje količine toksičnog otpada našle su se u rijeci Sapni koja dalje teče u rijeku Drinu. Građani i građanke ovoga područja s pravom su zabrinuti da se ovakvo nešto ne ponovi – kazala je zastupnica Mirjana Marinković-Lepić, saopćila je Naša stranka.

Izvor:
Faktor