Sjednica Skupštine grada Zvornik: Usvojen Plan kapitalnih investicija vrijedan 70 miliona maraka

0
Sjednica Skupštine grada Zvornik: Usvojen Plan kapitalnih investicija vrijedan 70 miliona maraka

Danas je održana 28. redovna sjednica Skupštine grada Zvornika na kojoj su odbornici jednoglasno donijeli Odluku o usvajanju Plana kapitalnih investicija grada Zvornika za period 2019-2021. godina. Plan je usklađen sa Strategijom integrisanog razvoja grada Zvornika za period 2018-2027. godina, Planom budžeta Grada Zvornika za 2019. godinu i finansijskim procjenama za naredne dvije godine.

Sjednica Skupštine grada Zvornik: Usvojen Plan kapitalnih investicija vrijedan 70 miliona maraka

Odbornici su bili jednoglasni i prilikom usvajanja Izvještaja o izvršenju budžeta grada za period 1. januar – 30. jun 2019. godine. Ukupna budžetska sredstva, primici/prilivi i neiskorištena sredstva po osnovu obveznica iz prethodnih godina za prvih šest mjeseci 2019. godine izvršena su sa 11.669.093 KM, a rashodi i izdaci u iznosu od 11.626.750 KM.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović rekao je da je Plan kapitalnih investicija značajan dokument, te da se projekti odnose na kapitalne investicije u saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu, zaštitu životne sredine, kulturu, sport, obrazovanje, zdravstvo i ostalo.

„Neki od projekata su izgradnja novog bloka bolnice, rekonstrukcija Mosta kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, rekonstrukcija Doma zdravlja, nastavak rekonstrukcije gradskih ulica, regulacija rijeka Sapne, Hoče, Drine. Ukupna vrijednost projekata je 70.500.000 KM od čega će, po dinamičkom planu, oko 10.000.000 KM biti realizovano ove godine, a ostalo tokom naredne dvije godine. Radi se o značajnim projektima koji će doprinjeti stvaranju još boljih uslova za život u našem gradu.“

Govoreći o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine, zamjenik gradonačelnika je napomenuo da je prvi dio godine uvijek teži sa stanovišta ostvarivanja prihoda.

„Budžet je izvršen sa oko 45 posto i zadovoljni smo, a ako se ima u vidu da je ostvarivanje prihoda u drugom dijelu godine uvijek bolje, onda je za očekivati da budžet bude izvršen u skladu sa planom za ovu godinu.“

Na današnjoj sjednici jednoglasno je usvojena i Informacija o osnivanju preduzetničkih radnji na području grada Zvornika u 2019. godini u kojoj je navedeno da su od početka godine osnovane 93 preduzetničke radnje, a prestale su sa radom 54. Na teritoriji grada Zvornika posluje 830 preduzetničkih radnji, odnosno za 39 više u odnosu na 2018. godinu, tako da je nastavljen trend povećanja broja radnji.

Odbornici su donijeli i Odluku o imenovanju Savjeta plana za praćenje izrade izmjene dijela Regulacionog plana užeg urbanog područja grada Zvornika.

Usvojena je i Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području grada Zvornika za prvih šest mjeseci ove godine. U Informaciji je navedeno da se stanje bezbjednosti može ocijeniti kao zadovoljavajuće. Broj krivičnih djela je u poređenju sa istim periodom prošle godine smanjen, kao i broj prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, dok je broj krivičnih djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja povećan.

Razmatrana je i jednoglasno usvojena Informacija o stipendiranju studenata iz budžeta grada Zvornik u školskoj 2018/2019. godini. U informaciji je navedeno da se iz gradskog budžeta stipendira 227 studenta za šta je odobreno ukupno 182.800 KM.

Odbornici su razriješili dosadašnjeg predsjednika Odbora za kodeks ponašanja Vehida Kadrića i za novog imenovali Saliha Hrustanovića, te razriješili v.d. sekretara GIK Silvanu Marković i do okončanja postupka javne konkurencije za v. d. sekretara imenovali Vukašina Nikolića.

Na sjednici je saopšteno i da je Centralna izborna komisija BiH dostavila odluku o prestanku mandata odbornika Vehida Kadrića /SDP BiH/ i odluku o dodjeli odobrničkog mandata Salihu Hrustanoviću, sljedećem kvalifikovanom kandidatu sa liste istog političkog subjekta.