Danas u Zvorniku “Šetnja radosti”

0
Danas u Zvorniku

„Šetnja radosti“ je manifestacija koja će se po prvi put danas održati u našem gradu. Start šetnje zakazan je za 17 časova ispred platoa objekta Robne kuće.

Danas u Zvorniku "Šetnja radosti"

Cilj šetnje je promocija porodice i njegovanje porodičnih vrijednosti. Porodica je bila i ostala prva i najvažnija škola života u kojoj djete stiče prva znanja, vještine i navike. Pored toga, porodica ima veliki uticaj na psihički razvoj djece, na formiranje njihovih ličnosti, socijalni razvoj i mentalno zdravlje, pa je njena uloga nezamenljiva.

To je prirodno jer je porodica prva socijalna sredina u kojoj se dete razvija. U njoj dete razvija svoju ličnost i ona ima gotovo presudni uticaj na djete, kaže grupa građana, koja je organizator „Šetnje radosti“.

Organizatori najavljuju i iznenađenje za svu prisutnu djecu. Iz organizacionog odbora pozivaju sugrađane da dođu u što većem broju kako bi pružili podršku očuvanju porodičnih vrijednosti. Porodica je osnovna ćelija društva i treba da se vrati na pijedastal gdje joj je i mjesto, poručuju. Izrazili su nadu da će ovakva okupljanja postati tradicija u Zvorniku.

Organizatori šetnje su samoinicijativno organizovani građani Zvornika.