Stotine učenika iz Čelopeka sudjelovalo u pokaznoj vježbi “Djelovanje u slučaju elementarnih nepogoda”

0
Stotine učenika iz Čelopeka sudjelovalo u pokaznoj vježbi

U Osnovnoj školi „Desanka Maksimović“ Čelopek izvedena je pokazna vježba pod nazivom „Djelovanje u slučaju elementarnih nepogoda“ koja je završna aktivnost u projektu ove škole, organizacije „Vorld vižn“ (World vision) i Civilne zaštite Republike Srpske.

Stotine učenika iz Čelopeka sudjelovalo u pokaznoj vježbi "Djelovanje u slučaju elementarnih nepogoda"

U realizaciji vježbe učestvovali su gradske službe vatrogasne jedinice i Civilne zaštite, Gradska organizacija Crvenog krsta i Policijska uprava Zvornik.

Sveto Đurđević iz „Vorld vižna“ istakao je da ova organizacija duži niz godina, zajedno sa svojim partnerima, radi na jačanju bezbjednosti škola.

„Radi se o nekoliko vrsta aktivnosti, prije svega radimo izradu planske dokumentacije koja se tiče identifikacije rizika, potom smanjenje rizika u školama, te plana zaštite i spašavanja, odnosno evakuacije u kriznim situacijama.“

Direktor škole Sanja Tanacković napomenula je da je konačni rezultat cijelog projekta izrada dva dokumenta koji su od velikog značaja za školu a to su „Procjena rizika od katastrofa i „Plan zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda i drugih nesreća“.

Saša Ilić, zamjenik starješine u Službi vatrogasne jedinice grada Zvornika, istakao je da su tokom vježbe sprovedene sve aktivnosti predviđene Planom.

Stotine učenika iz Čelopeka sudjelovalo u pokaznoj vježbi "Djelovanje u slučaju elementarnih nepogoda"

„U okviru projekta koji sprovodi OŠ “Desanka Maksimović” u saradnji sa World Vision-om i Civilnom zaštitom RS danas je PVJ Zvornik realizovala pokaznu vježbu gašenje i evakuaciju iz požara kao i evakuaciju usled zemljotresa.📛
Vježba je uspiješno završena‼ U ovoj aktivnosti učestvovalo je 220 učenika kao i nasvano i vannastavnostavno osoblje. Moramo da napomenemo da smo u ovoj godini obišli sve škole na teritoriji grada Zvornika gdje smo vršili teorijsku obuku o prevenciji i evakuaciji od požara.

Želimo ovim putem da se zahvalim na izvanrednoj saradnji OŠ “Desanka Maksimović”, Civilnoj zaštiti RS, CJB Zvornik, World Vision kao i svima ostalima koji su učestvovali u realizaciji današnje vježbe a posebno želimo da pohvalimo omladince Crvenog Krsta koji su danas bili na visini zadatka u pružanju prve pomoći. PVJ Zvornik je servis svih građana stoga ćemo i dalje pored naših svakodnevnih aktivnosti nastaviti sa obukama o prevenciji i evakuaciji požara kao i drugih elementarnih nepogoda.  “

Stotine učenika iz Čelopeka sudjelovalo u pokaznoj vježbi "Djelovanje u slučaju elementarnih nepogoda"

Dejan Galić, samostalni stručni saradnik za mjere zaštite i spašavanja u Službi civilne zaštite Zvornik, istakao je da je kroz vježbu demonstrirano sve ono što je neophodno da se uradi da bi na što bolji način obezbijedili učenike i radnike škole u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća. On je naglasio da je cilj vježbe da se podigne nivo znanja i radnika i učenika, a ujedno da se provjeri spremnost i sposobnost svih relevantnih institucija u cilju bezbjedne zaštite i spašavanja djece i zaposlenih u školi.

(Zvornicki.ba)