U prvih devet mjeseci kroz fabrički krug Alumine prošlo 36.830 kamiona i 528 vozova

0
U prvih devet mjeseci kroz fabrički krug Alumine prošlo 36.830 kamiona i 528 vozova

Služba Ulazno-izlazne kontrole je veoma bitan segment u lancu proizvodnje i otpreme gotovih proizvoda. Briga o kvalitetu i kvantitetu sirovina koje stiže u fabriku, ali i otprema gotovih proizvoda, je svakodnevni zadatak zaposlenih u ovoj službi. Posljednjih nekoliko godina ovaj vrijedan tim od 29 radnika, među kojima je sedam sa fakultetskom diplomom, predvodi diplomirani inženjer tehnologije Branislava Milić-Kojić.

U prvih devet mjeseci kroz fabrički krug Alumine prošlo 36.830 kamiona i 528 vozova

-Naša služba je u svakodnevnom kontaktu sa svim proizvodnim jedinicama, kao i sa službama Laboratorije, Skladišta, Logistike, Prodaje i Nabavke, tako da imamo konstantnu saradnju sa svim ovim službama. Nastojimo da funkcionišemo kao tim i krajnji cilj nam je zadovoljan kupac – navodi rukovodilac Ulazno-izlazne kontrole.
Ona kaže da se u službi Ulazno-izlazne kontrole vrši prijem svih sirovina koje se koriste u procesu proizvodnje, njihovo uzorkovanje, priprema i pakovanje uzoraka za analizu, distribucija uzoraka do laboratorije za dalja ispitivanja, kao i obrada podataka svih sirovina što se tiče kvantiteta i kvaliteta – upoznaje nas sa djelatnošću rada ove službe Branislava Milić-Kojić.

U prvih devet mjeseci kroz fabrički krug Alumine prošlo 36.830 kamiona i 528 vozova

Zaposleni u ovoj službi, koja pripada sektoru Kontrola kvaliteta, angažovani su i na poslovima otpreme naših proizvoda. To, kako kaže naša sagovornica, podrazumijeva čitav niz aktivnosti – od pripreme komercijalnih uzoraka za potencijalne kupce, do kontrolisanja čistoće kamiona i vagona, plombiranje transportnih jedinica, vaganja i slično. Jedan dio radnika je zadužen za izdavanje sertifikata o kvalitetu i kvantitetu gotovih proizvoda.
Sa povećanjem lepeze naših proizvoda, razumljivo, povećava se i obim posla u Ulazno-izlaznoj kontroli. Naime, primjetan je trend povećanja dopreme sirovina i otpreme gotovih proizvoda, pogotovo kad je u pitanju transport kamionima.

U prvih devet mjeseci kroz fabrički krug Alumine prošlo 36.830 kamiona i 528 vozova
-U proteklih devet mjeseci ove godine kroz fabrički krug prošlo je 36.830 kamiona i 528 vozova, koji su dovozili razne sirovine, odnosno vršili otpremu gotovih proizvoda – naglašavaju u Ulazno-izlaznoj kontroli, navodeći da je na dnevnom nivou prosjek oko 200 kamiona. Pritom, u ovom periodu, obrađeno je i 5.749 uzoraka sirovina i gotovih proizvoda, koje je dalje analizirala služba Laboratorije.
U cilju povećanja efikasnosti rada, u saradnji sa kolegama iz IT službe, instalirana su dva softverska rješenja vaganja kamiona, CONTROL IN na ulaznoj vagi i REDOMAT na izlaznoj vagi.

-Uz pomoć ovih softvera uspjeli smo da se povežemo sa svim službama u lancu prijema sirovina i otpreme gotovih proizvoda. U svakom trenutku se može znati koji kamion je na utovaru ili istovaru, koji se nalazi na čekanju ili se carini. Ovim softverskim rješenjem greške su svedene na minimum, nema dužeg zadržavanja kamiona u fabričkom krugu, te čekanja na utovar i izdavanje sertifikata, ali, što je veoma važno, nema više ni nervoznih vozača. Mislim da svi koji smo svojevremeno učestvovali u kreiranju ovih softvera, možemo da budemo i više nego zadovoljni na ono što se dešava u praksi – ističe Milić-Kojić, objašnjavajući važnost realizacije projekta izmještanja teretnog saobraćaja sa glavne kapije i izgradnje nove portirnice prije dvije godine.

U prvih devet mjeseci kroz fabrički krug Alumine prošlo 36.830 kamiona i 528 vozova
U pogledu osavremenjavanja i nabavke nove opreme, rukovodilac Ulazno-izlazne kontrole podsjeća da je u upotrebi automatski uzorkivač boksita, zahvaljujući kome se preciznije uzorkuje ruda boksita. Takođe, nabavljena je i mobilna vaga, koja se nalazi na Ulaznoj vagi kako bi se eleminisale gužve u kamionskom prevozu.

-Dobili smo i novi mlin za mljevenje boksita, s obzirom da je postojeća oprema poprilično stara, a pritom povećao se broj uzoraka za obradu, kao i više vrsta boksita za dalju proizvodnju – objašnjava Branislava Milić-Kojić, dodajući da je nabavaljen i semafor za regulisanje saobraćaja na izlaznoj vagi i displej za vozače. Uskoro će, kaže ona, ova oprema biti instalirana i stavljena u upotrebu.

U skorijoj budućnosti u ovoj službi će imati i softversko rješenje za vaganje vozova, što će, kako kažu u Ulazno-izlaznoj kontroli, doprinijeti racionalnosti i efikasnosti u procesu prijema sirovina i otpreme gotovih proizvoda željezničkim transportom.

(Sluzba za odnose sa javnoscu DOO Alumina Zvornik)