“Alumina” donirala aparat za sonoterapiju Domu zdravlja u Zvorniku

0

„Predstavnici kompanije „Alumina“ uručili su danas Domu zdravlja u Zvorniku aparat za sonoterapiju koji će se koristiti za potrebe Centra bazične rehabilitacije u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

"Alumina" donirala aparat za sonoterapiju Domu zdravlja u Zvorniku
Kako je rekla zamjenik direktora Doma zdravlja Bogdana Bodiroga, već odavno u Centru bazične rehabiltacije je izražena potreba za jednim ovakvim medicinskim uređajem.

-Radi se o ultrazvučnog terapeutskom aparatu koji se koristi za tretman svih oboljenja i povrednih stanja lokomotornog sistema, koja su najzastupljenija u opštoj populaciji i kod oboljelih – navodi Bodiroga, dodajući da je „Alumina“, donacijom ovog aparata, s obzirom na njegov značaj, pokazala i koliko se radi o društveno-odgovornoj kompaniji.

Direktor Sektora integrisane zaštite u „Alumini“ Dragana Smiljanić je rekla da je Upravni odbor ovog privrednog društva donio odluku da se nabavi i Domu zdravlja donira aparat, koji će pomoći u zaštiti zdravlja, kako stanovnika grada Zvornika, tako i zaposlenih u kompaniji “Alumina“.

"Alumina" donirala aparat za sonoterapiju Domu zdravlja u Zvorniku

-Nadamo se da će ovaj ultrazvučni terapeutski aparat pomoći kod tretmana fizikalne rehabilitacije budućih pacijenata, a pritom veoma je bitno i da oko 1.500 radnika „Alumine“ imaju kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i sa aspekta fizikalne terapije – istakla je Smiljanić, koja se zahvalila rukovodiocu Centra bazične rehabiltacije u Domu zdravlja u Zvorniku, Danijeli Danojlović-Lazić, jer je izrazila spremnost da u „Alumini“, za radnike ove fabrike, organizuje edukativna predavanja i praktične vježbe kako bi se preventivno djelovalo u cilju zaštite njihovog zdravlja.
Smiljanić je najavila da će sličnih akcija u „Alumini“ biti i ubuduće.

Centar bazične rehabiltacije u okviru Doma zdravlja Zvornik funkcioniše od 2002. godine i na dnevnom prosjeku ima više od 80 pacijenata. Prema riječima Danijele Danojlović-Lazić ovoj službi je neophodno još dosta aparata i medicinske opreme, ali su, kako je rekla, najpotrebniji aparat za stimulaciju inferentnom strujom i vaskulator, odnosno hipo-barična komora.

(SLUŽBA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU DOO ALUMINA)