Povećan kapacitet u Domu za starija lica Kiseljak kod Zvornika

Povećan kapacitet u Domu za starija lica Kiseljak kod Zvornika

U Domu za starija lica u Kiseljaku povećan je kapacitet za do 10 novih mjesta od kojih su neka već popunjena.

Povećan kapacitet u Domu za starija lica Kiseljak kod Zvornika

Povećanje prostora omogućeno je nakon što je Gradska uprava Zvornik izdvojila oko 40.000 KM za rekonstrukciju i opremanje jednog starog objekta koji je u sastavu Doma, a koji godinama nije imao nikakvu namjenu i koji se nalazi nedaleko od postojećeg objekta u kome je smješteno 40 korisnika.

Komisija Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za utvrđivanje uslova za obavljanje djelatnosti pregledala je rekonstruisani objekat nakon čega je izdato Rješenje o ispunjavanju uslova u pogledu prostora, opreme i kadra.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović zajedno sa načelnikom Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Darkom Stefanovićem posjetio je Dom za starija lica i obišao renovirani objekat.

„Dobili smo još jedan lijep objekat u kome su stvoreni dobri uslovi za boravak starijih lica. Izdvajanjem sredstava za proširenje kapacatita Gradska uprava je omogućila da i lica koja su na listi čekanja dobiju svoje mjesto u Domu – rekao je zamjenik gradonačelnika koji je naglasio da Gradska uprava, zajedno sa rukovodstvom Doma, svakodnevno radi na poboljšanju uslova u Domu za starija lica.

Direktor Doma Zoran Radosavljević istakao je da je od kako je ustanova počela sa radom njihova želja bila da prošire kapacitet tako da lokalna zajednica nema puno finansijskih obaveza prema Domu.

„To je bio naš strateški plan i program i naša lokalna zajednica je prepoznala da treba ići na proširenje kapaciteta koji je do sada iznosio 40 mjesta. Gradska uprava je pokazala još jednom da brine o starim licima, jer su izdvajanjem sredstava omogućili da dobijemo još do 10 mjesta. Ljudima će u renoviranom prostoru biti prijatno, o njima će brinuti stručan tim i imaće ono što im je potrebno.“

Dom za starija lica osnovan je odlukom Skupštine grada Zvornika 17. februara 2011. godine i ispunio je sve uslove za obavljanje svoje djelatnosti. Korisnici u Ustanovu dolaze na zahtjev nadležnog Centra za socijalni rad, srodnika ili na lični zahtjev.