Najsavremeniji kabinet informatike doniran učenicima u školi Križevići, zahvaljujući Kaneli Zuko zastupnici u Parlamentu FBiH i Asocijaciji žena SDA

0
Najsavremeniji kabinet informatike doniran učenicima u školi Križevići, zahvaljujući Kaneli Zuko zastupnici u Parlamentu FBiH i Asocijaciji žena SDA

Osnovna škola u Križevićima koju pohađa oko 150-ero djece danas je dobila vrijednu donaciju u vidu informatičke opreme. Kabinet informatike opremljen je pametnom tablom, zatim laptopima, što će učenicima i nastavnicima uveliko omogućiti da u nastavi koriste savremene metode učenja.

Najsavremeniji kabinet informatike doniran učenicima u školi Križevići, zahvaljujući Kaneli Zuko zastupnici u Parlamentu FBiH i Asocijaciji žena SDA

Ova donacija obezbjeđena je zahvaljujući incijativi zastupnice SDA u Parlamentu Federacije BiH-e, Kanele Zuko koja je uz podršku članica Asocijacije žena SDA uspjela obezbjediti ovu vrijednu doanciju. Ona je ova sredstva obezbjedila preko raznoraznih donatora a sve sa ciljem što veće pomoći djeci bošnjačke nacionalnosti u manjem bh entitetu. Donatori žele biti anonimni.

Kabinet je opremljen sa 11 laptopa, pametnom tablom i projektorom, a pored ove donacije u Križevićima, danas je uručena i pomoć djeci u Novoj Kasabi u vidu preko 300 lektira za ovu djecu.

Danas je u Križevićima bila i ekipa RTV Glas Drine: