Sastanak na temu rada u javnom interesu

0

U organizaciji Ministarstva pravde Republike Srpske u Zvorniku je održan sastanak na temu rada u javnom interesu kao jedne vrste krivične sankcije koje se mogu izreći učiniocu krivičnih djela. Rad u javnom interesu je društveno koristan rad kojim se ne vrijeđa ljudsko dostojanstvo i koji se ne vrši u cilju sticanja dobiti.

IMG_2644-1024x683

Nenad Mirkonj i Armina Đuzel iz Ministarstva pravde pojasnili su da se kazna zatvora izrečena u trajanju do jedne godine, na zahtjev osuđenog, može zamijeniti radom u javnom interesu.

„Ova mjera će se provoditi u mjestu prebivališta osuđenog lica. Zbog toga smo danas u Zvorniku da pravnim subjektima u koje će se osuđeno lice upućivati na rad, u direktnom kontaktu, predočimo koncept izvršenja rada u javnom interesu i stvorimo uslove za primjenu u svim našim opštinama i gradovima. Na današnji sastanak pozvani su predstavnici Grada Zvornika i opština sa regije, javnih preduzeća i ustanova i predstavnici Gradske odnosno opštinskih organizacija Crvenog krsta. Kada završimo sve regionalne sastanke ministar pravde će objaviti javni poziv i nadam se da će se svi ovi pravni subjekti prijaviti i time izraziti interes da uđu u ovu aktivnost. Nakon toga Ministarstvo pravde sa svakim pravnim subjektom sačiniće ugovor kojim se definišu obaveze i način kako će se rad u javnom interesu izvršavati.“

Aktivnosti na stvaranju uslova za provođenje rada u javnom interesu Ministarstvo pravde realizuje u saradnji sa Savezom opština i gradova Republike Srpske.

Pitanje izricanja rada u javnom interesu propisano je članom 70. Krivičnog zakonika Republike Srpske i članom 220. Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija Republike Srpske.