Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju

0

Razvojna agencija Republike Srpske raspisala je poziv za za učešće u Programu podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju.

baner stamparija

Cilj programa je pružanje podrške preduzetnicima u prevenciji krize, stvaranju mogućnosti ponovnog pokretanja poslovne aktivnosti, informisanju o alternativnim izvorima finansiranja i promociji preduzetništva druge šanse.

Ovaj besplatan vid podrške namijenjen je početnicima u poslovanju, preduzetnicima sa poteškoćama, kao i onima koji žele da ponovo pokrenu posao nakon neuspjeha.

Program podrške preduzetnicima sa poteškoćama u poslovanju se organizuje u okviru projekta Prihvatanje neuspjeha da bi se olakšalo pružanje druge šanse preduzetnicima u Dunavskoj regiji – DanubeChance2.0 u kojem je Razvojna agencija Republike Srpske jedan od 17 partnera u projektu i jedini partner iz BiH.

Cilj projekta DanubeChance2.0 je razvijanje politika druge šanse preduzetnicima, kao i razvoj praktičnih rješenja za poboljšanje preduzetničkog učenja i kulture da bi se izbjegao gubitak preduzetničkog potencijala i prevazišla stigmatizacija preduzetnika koji su bankrotirali u dunavskoj regiji. Projekat DanubeChance2.0 sufinansira Evropska unija iz fondova ERFD, IPA i ENI u okviru Dunavskog transnacionalnog programa.

Više o pozivu možete pronaći na veb stranici Razvojne agencije Republike Srpske rars-msp.org i Preduzetničkog portala Republike Srpske preduzetnickiportalsrpske.net .

(Izvor: agencije)