„Alumina“: Tri godine uspješne proizvodnje klasiranog hidrata

0
„Alumina“: Tri godine uspješne proizvodnje klasiranog hidrata

Kompanija „Alumina“ u nizu novih proizvoda, u svoj portfolio, prije tri godine, uvrstila je i proizvodnju suhog hidrata. Na objektu Kalcinacija instalirana je oprema za sušenje, klasiranje i mljevenje suvog hidrata i već početkom 2017. godine na inostrano tržište plasirane su prve količine suhih hidrata. Na početku su razvijene i proizvodile se dvije vrste suvog hidrata, dok je danas tu sedam vrsta suvih (klasiranih i mljevenih) hidrata.

hidati

Direktor Sektora proizvodnja glinice Rajko Aleksić ističe da se na pogonu Kalcinisanja i sušenja hidrata, od uvođenja u rad nove proizvodnje konstantno vrše dodatni radovi u cilju poboljšanja uslova rada kao i omogućavanja maksimalnog iskorištenja kapaciteta opreme.

– Sve to je bilo preduslov za širenje palete proizvoda, ali i da se omogući dalje uvođenje novih proizvoda na ovom proizvodnom pogonu, što je od izuzetne važnosti imajući u vidu postavljeni zadatak menadžmenta u smislu napredovanja u osvajanju kvaliteta i kapaciteta proizvoda u našoj fabrici koji se koriste u nemetalurške svrhe, a koji će omogućiti pozitivniji finansijski efekat u ukupnom poslovanju fabrike – pojašnjava Aleksić.

Vlada RS prodaje potraživanja u fabrici glinice "Birač"

Rukovodilac pogona sušenja i mljevenja hidrata Vladan Vojinović, kaže da je polje primjene ove proizvodnje prilično veliko, što pruža velike mogućnosti na potencijalnom širenju tržišta.

– Polovinom prošle godine, zbog povećane otpreme, ugrađen je još jedan silos (sad ukupno na raspolaganju imamo pet silosa) i skladište za gotove proizvode. Na pogonu se nalazi i pakirnica u kojoj vršimo pakovanje proizvoda u natron vreće težine do 25 kg – ističe Vojinović, navodeći da je plan da se u 2020. godini proizvede oko 40.000 tona suhih, klasiranih i mljevenih hidrata.

„Alumina“: Tri godine uspješne proizvodnje klasiranog hidrata

(Služba za odnose sa javnošću kompanija „Alumina)