Skupština grada Zvornik povećala izdvajanja za sport, usvojila Program zajedničke komunalne potrošnje, preuzet vodovod Klisa-Petkovci-Šetići u okvire Komunalnog…

0
Skupština grada Zvornik povećala izdvajanja za sport, usvojila Program zajedničke komunalne potrošnje, preuzet vodovod Klisa-Petkovci-Šetići u okvire Komunalnog...

Danas je održana 34. redovna sjednica Skupštine grada na kojoj je usvojen Program zajedničke komunalne potrošnje za 2020. godinu u kome su utvrđeni obim i kvalitet obavljanja usluga: čišćenje javnih površina, održavanje, uređivanje i opremanje javnih zelenih i rekreativnih površina, održavanje javnih saobraćajnih površina, odvođenje atmosferskih padavina i drugih voda sa javnih površina, javna rasvjeta u naseljenim mjestima i djelatnost zoohigijene. Za realizaciju Programa zajedničke komunalne potrošnje budžetom grada u ovoj godini planirano je oko 1.150.000 KM.

Skupština grada Zvornik povećala izdvajanja za sport, usvojila Program zajedničke komunalne potrošnje, preuzet vodovod Klisa-Petkovci-Šetići u okvire Komunalnog...

Gradska Skupština donijela je i Lokalni akcioni plan za djecu za 2020-2022. godinu u kome su definisane aktivnosti i projekti koje je potrebno provesti da bi se stvorili uslovi za što kvalitetnije odrastanje, optimalan razvoj i srećno djetinjstvo svakog djeteta na području grada Zvornika.

Skupština grada Zvornik povećala izdvajanja za sport, usvojila Program zajedničke komunalne potrošnje, preuzet vodovod Klisa-Petkovci-Šetići u okvire Komunalnog...
Darko Stefanović zadovoljan povećanjem izdvajanja za sport

Usvojene su i Odluka o utvrđivanju kriterijuma  kategorizacije sportova, sportskih grana, uslova za finansiranje sporta i raspodjeli sredstava sportskim organizacijama grada Zvornika za ovu godinu, te Informacija o stanju u sportu na području grada u 2019. godini.

Zamjenik gradonačelnika Bojan Ivanović istakao je da su sredstva za finansiranje sporta povećana za 10 posto u odnosu na prošlu godinu, te da je to jednoglasno usvojeno.

„To govori da smo svi saglasni da sport u Zvorniku ide uzlaznom linijom i očekujem da će tako biti u ubuduće – rekao je Ivanović koji je istakao da je ukupan budžet za sportske klubove u ovoj godini 656.000 KM.

Skupština grada Zvornik povećala izdvajanja za sport, usvojila Program zajedničke komunalne potrošnje, preuzet vodovod Klisa-Petkovci-Šetići u okvire Komunalnog...

On je napomenuo da su se prošle godine Rukometni klub „Drina“ i Ženski fudbalski klub „Drina“ plasirali u Premijer ligu BiH što je prvi put u istoriji da Zvornik u jednoj godini ima dva kluba koja se takmiče u najvišem rangu takmičenja, barem što se tiče kolektivnih sportova, te da su za ova dva kluba povećana sredstva u ovoj godini.

Odbornici su usvojili Odluku o kupovini poslovnog prostora za potrebe „Centra za socijalni rad“ radi obezbjeđivanja prostora za pružanje usluga licima sa invaliditetom, a koji se nalazi u prizemlju zgrade u kojoj se nalazi i ova ustanova.

U Informaciji Policijske uprave o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i bezbjednosti saobraćaja na području grada Zvornika u prošloj godini stanje bezbjednosti ocijenjeno je kao zadovoljavajuće. Navedeno je da je broj krivičnih djela u poređenju sa istim periodom 2018. godine smanjen, kao i broj krivičnih djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, dok je broj prekršaja iz oblasti javnog reda i mira blago povećan, kao i ukupan broj saobraćajnih nezgoda.

Između ostalog, na današnjoj sjednici usvojene su odluke: o usvajanju Plana korišćenja prihoda ostvarenih po osnovu naknade za eksploataciju šuma za 2020. godinu, o usvajanju Programa utroška namjenskih sredstava posebnih namjena od vodnih naknada u 2020. godini, o usvajanju Plana korištenja sredstava privrednih društava i drugih pravnih lica koja imaju sjedište na području grada Zvornik za realizaciju posebnih mjera zaštite od požara za 2020. godinu, o usvajanju Plana utrošaka sredstava od koncensionih naknada za 2020. godinu, te o ustupanju vodovoda „Petkovci-Šetići-Klisa“ na privremeno korišćenje i upravljanje AD „Vodovod i komunalije“.

Donesena je i Izvještaj o radu Komisije za povratak, razvoj i integraciju za 2019. godinu. Zbog isteka mandata danas su razrješeni direktori i imenovani vršioci dužnosti direktora “Doma zdravlja“ i Rekreativno sportskog centra.

(Zvornicki.ba)