Thursday, May 28#OSTANIKUĆI I © ZVORNIČKI.BA

Day: March 12, 2020

Preventivne mjere zaštite stanovništva Zvornika od koronavirusa, zaraženih koronavirusom u Zvorniku nema

Preventivne mjere zaštite stanovništva Zvornika od koronavirusa, zaraženih koronavirusom u Zvorniku nema

NAJNOVIJE, VIJESTI, ZVORNIK
Shodno zaključcima Vlade Republike Srpske o preventivnim mjerama zaštite stanovništva u vezi sa virusom korona danas je u Zvorniku održan sastanak na kome su prisustvovali gradonačelnik i predstavnici zdravstvenih institucija, policije, gradskih službi i odjeljenja i donijeti su sledeći zaključci: Zabranjuju se sva javna okupljanja u većem broju do 30.3.2020. godine. Osnovne i srednje škole, kao i Tehnološki fakultet neće raditi do 30.3.2020. Dječji vrtići nastavljaju sa radom uz pojačane mjere zaštite. Apeluje se na roditelje da ne dovode bolesnu djecu u vrtiće. Pojačavaju se preventivne higijenske mjere u svim javnim objektima, a nadležne inspekcijske službe zadužuju se za kontrolu istih. U cilju zaštite zdravlja pozivamo sve građanane da poštuju preporuke nadležnih
Upute državljanima BiH: Ako morate putovati javite se našim ambasadama i konzulatima

Upute državljanima BiH: Ako morate putovati javite se našim ambasadama i konzulatima

BiH, NAJNOVIJE
Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine danas je izdalo preporuku za građane BiH ukoliko namjeravaju putovati u zemlje zahvaćene koronavirusom. U preporuci stoji: - Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine poziva sve građane Bosne i Hercegovine da odgode/otkažu sva svoja putovanja u inostranstvo, u narednom periodu, a naročito u naredne dvije sedmice. Posebno upozorenje se odnosi na putovanja u Italiju, Iran, Republiku Koreju i Kinu, te u Francusku, Njemačku i Španiju. Ukoliko se radi o neophodnim putovanjima, molimo da prije putovanja kontaktirate ambasade/konzulate zemalja u koje namjeravate putovati. Ministarstvo vanjskih poslova poziva građane da redovno prate relevantne informacije i upute na web stranici MVP BiH, koje se redovno ažuriraju - stoji u prepor
Mladi geografi odlični na Geografskoj olimpijadi u Beogradu

Mladi geografi odlični na Geografskoj olimpijadi u Beogradu

BiH
VLASENICA – Učenik prvog razreda Gimnazije u Srednjoškolskom centru “Milorad Vlačić” iz Vlasenice Miloš Samardžić osvojio je zlatnu medalju na regionalnoj Geografskoj olimpijadi u Beogradu, dok je učenica četvrtog razreda gimnazije u tom centru Marijana Mićić zauzela treće mjesto. Ovaj izvanredan uspjeh vlasenički sradnjoškolci su proteklog vikenda postigli u konkurenciji 400 takmičara iz Srbije i Republike Srpske, plasirajući se time u finale Nacionalne geografske olimpijade, koja će polovinom maja biti održana u Beogradu. Oni su tako ponovili uspjehe koje godinama na geografskim olimpijadama različitog nivoa postižu srednjoškolci iz Vlasenice, te potvrdili visok nivo znanja iz geografije koje su u školi stekli zahvaljujući svom trudu i predanom radu profesora geografije Dra

Kli­mat­ske pro­mje­ne mi­je­nja­ju na­vi­ke, kva­li­tet i po­na­ša­nje di­vlja­či

NAJNOVIJE
Iz­u­zet­no vru­ća lje­ta, suve i to­ple zi­me, te ve­o­ma ki­šna i hlad­na pro­lje­ća sa ne­rav­no­mjer­no ras­po­re­đe­nim ko­li­či­na­ma pa­da­vi­na ko­je iza­zi­va­ju niz po­pla­va, od­ro­na i kli­zi­šta, po­tvr­đu­ju da je na na­šim pro­sto­ri­ma i te ka­ko pri­su­tan sce­na­rio ak­tu­el­nih kli­mat­skih pro­mje­na ko­je su za­hva­ti­le ci­je­lu našu pla­ne­tu. Na­rav­no, po­slje­di­ce ovih pro­mje­na se ma­ni­fe­stu­ju na cje­lo­ku­pan eko-­si­stem, u ko­ji svakako spa­da i di­vljač. I ak­tu­el­no iz­ra­zi­to to­plo i su­šno vri­je­me u ovom zim­skom pe­ri­o­du nesumnjivo po­ka­zu­je da se na­la­zi­mo pod uti­ca­jem kli­mat­skih pro­mje­na. Va­žno je is­ta­ći da ze­mlje u raz­vo­ju, u ko­je se ubra­ja i BiH, pri­pa­da­ju gru­pi ko­je su osje­tlji­ve na ne­že­ljen uti­caj gl
Može li proljeće zaustaviti koronavirus?

Može li proljeće zaustaviti koronavirus?

NAJNOVIJE
Lideri širom svijeta kažu da bi dolazak proljeća mogao usporiti COVID-19, ali teško je sa sigurnošću reći da će se to dogoditi. Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je na sastanku nacionalnih guvernera tokom veljače da "vrućina ubija ovakvu vrstu virusa". Britanski ministar zdravlja Matt Hancock izjavio je za ITV da se nada da će epidemija oslabjeti, a toplije vrijeme bi pomoglo Velikoj Britaniji u sprečavanju širenja virusa. Zima slabi ljudski imunitet U dijelovima svijeta gdje vlada umjerena klima zima je idealno razdoblje za prenošenje koronavirusa. Zimi zrak postaje suh, a isti uvjeti vladaju u zatvorenim i otvorenim prostorima. Nedostatak sunčeve svjetlosti i manjak vitamina D slabi ljudski imunitet, pa se i virus lakše prenosi. Tokom zime ljudi provode više vremena u za