Federalno ministarstvo raspisalo Javni poziv za Malu privredu – 2020/21. godinu

0

Na osnovu člana 21. stav 3. Zakona o raseljenim licima i povratnicima u Federacìji Bosne i Hercegovine i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj: 15/05), i Programa zapošljavanja povratnika u maloj privredi broj: 03-32-3-39/20 od 12.03.2020. godine , a u cilju planiranja, kvalitetne izrade i transparentne provedbe planova pomoći održivog povratka, u 2020. i 2021. godini Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

Javni-POziv

JAVNI POZIV za učeśće u Programu

“Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2020. i 2021. godinu“
– PREDMET JAVNOG POZIVA
Prikupljanje Prijava za odabir korisnika nepovratnih finansijskih sredstava, u skladu sa Programom “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2020. i 2021. godinu, broj: 03-32-3-39/20 od 12.03.2020. godine.

Imajući u vidu preporuke nadležnih organa u Federaciji BiH kao i ostalih organa vlasti u BiH a u cilju pridržavanja uputa koje imaju za cilj sprečavanje širenja pandemije koronavirusa (COVID-19) , ostavljena je mogućnost aplikantima da apliciraju na dva načina:

1. Dostavljanjem prijave na Javni Poziv sa svom pripadajućom dokumentacijom propisanom javim pozivom, preporučeno poštom ili lično, ili

2. Dostavljanjem u elektronskoj formi popunjenih obrazaca: Prijavni obrazac i Finansijski plan ulaganja na e-mail Ministarstva: [email protected], što će predstavljati prvu fazu učešća u programu odnosno evidenciju prijava dostavljenih na ovaj način. U drugoj fazi realizacije programa, aplikanti čiji projekti budu odabrani za realizaciju, dostavit će preostalu dokumentaciju u skladu sa kriterijima Javnog poziva.
(Podrinjemedia)