Ljubitelji sportskog ribolova pokrenuli akciju poribljavanja Spreče

0

Ljubitelji sportskog ribolova iz nekoliko živiničkih naselja odlučili su pokrenuti akciju poribljavanja rijeke Spreče. Njihov cilj je sačuvati riblji fond u rijeci, a razlog zbog koje su pokrenuli akciju jeste osiromašenost rijeke Spreče ribom. Najveći problem su krivolovci, oni koji pecaju na ilegalan način, pa su formirali i ribočuvarsku službu, koja obilazi vodotoke nekoliko rijeka u kojima se vrši poribljavanje.

“Akciju smo pokrenuli iz više razloga. Osiromašenost rijeke Spreče ribom, jer su mrežaroši odradili svoje i izlovili skoro svu ribu koja je bila u Spreči. Zatim zbog toga što su firme koje se nalaze u blizini toka Spreče ispuštanjem otrovnih materija u rijeku Spreču i druge rječice na našem kraju potrovali skoro sav riblji fond od Milkosa, pa do jezera Modrac”, kazao je profesor Šefik Tursunović, jedan od inicijatora akcije, te dodao da oni koji se bave sportskim ribolovom svu upecanu ribu vraćaju ponovu u rijeke i jezera gdje pecaju.
page-21
Glavni pokretači akcije pribljavanja rijeke Spreče su Aldin Durić, Šefik Tursunović i Samed Salihović.

“Naravno naši građani učestvuju sa svojim donacijama. Nikome mi nismo otišli kući da zatražimo donaciju već smo objavili na našoj facebook stranici Gračanica Selo Živinice za poribljavanje i građani kad nas sretnu na ulici daju novac ili nas pozovu da uzmemo isti. Mi to sve uredno objavimo na stranici i zahvalimo se svakom donatoru pojedinačno. Naravno moramo kazati da iza nas i svih naših aktivnosti stoji UGSR Mrena Živinice i predsjednik udruženja Midhat Ferhatbegović.”
99440941_2586540174893400_4551982970830848000_n
U narednih mjesec dana u rijeke Mala Spreča, Spreča, Žigićka i Krivača planirano je izvršiti poribljavanje sa 100-150 kilograma riblje mlađi šarana, pastrmke, te drugih vrsta riba koje su tu obitavale, što će sa do sada ubačenim ribljim fondom biti negdje oko 300 kilograma ribe i riblje mlađi.

99375527_569113337073173_2997896930773696512_n
“Do sada smo u Malu Spreču i u Spreču ubacili oko 500 jedinki, što šaranske mlađi, što plodne babuške koja je u mrijestu i koja će u narednom periodu izleći veću količinu riblje mlađi. Koliko mi znamo u poslednjih 50 godina pa i dalje, dokle seže naše pamćenje niko i nikada nije ubacio ni jednu ribu na ovom dijelu Spreče već su svi samo nosili sa Spreče dobre ulove štuke, klijena, deverike, crvenperke, grgeča i drugih ribljih vrsta”, govori Tursunović.

Kako bi sačuvali riblji fond u pomenutim rijekama formirana je ribočuvarska služba, koji obilaze vodotoke pomenutih rijeka i rade na otkrivanju krivolova, mreža, samica.

99161007_856050961562218_7119103731311837184_n
“U samo tri dana sa Spreče je skinuto šest mreža iz kojih smo izvadili četiri klijena koji i dalje plivaju Sprečom i nekoliko samica sa kojih smo skinuli dva klijena koji takođe plivaju Sprečom. Radi očuvanja ribljeg fonda je uvedena totalna zabrana pecanja u rejonu Male Spreče gdje se po našem mišljenju nalazi mrestilište ribe, a i zbog prilagođavanja ribe novim uslovima. Za sada se ta zabrana poštuje i nije do sada primijećeno osim jednog neobaviještenog ribara da je iko kršio zabranu pecanja, a na razne načine smo se uvjerili u to. Istina postoje problemi u finansiranju troškova ribočuvarske službe jer sve do sada nastale troškove vezano za obilazak, čuvanje i nadziranje snose trojica velikih entuzijasta, riboćuvara iz svog džepa. Nadamo se da će se u budućnosti iznaći naćin finansiranja bar goriva za troškove prevoza ribočuvara do odredišta, a do tada oni se snalaze kako znaju i umiju i iz svog džepa finansiraju i izlaske i hranu za ribu, a sav donirani novac za sada ide u nabavku riblje mlađi”.