Poribljavanje Drine i Jadra pastrmkom, sa gradske plaže u vodu pušteno 15 hiljada komada potočne pastrmke (FOTO)

0
Poribljavanje Drine i Jadra pastrmkom, sa gradske plaže u vodu pušteno 15 hiljada komada potočne pastrmke (FOTO)
Ribolovci će uskoro imati priliku loviti ovu pastrmku u Drini

Predstavnici Sportsko-ribolovnog saveza Republike Srpske u saradnji sa Sportskorobolovnim udruženjem „Bistro“ iz Zvornika izvršili su porbljavanje Drine na dijelu gradske plaže kod Zvornika sa 15.000 komada potočne pastrmke.

Sekretar Sportsko-ribolovnog saveza Republike Srpske Biljana Petrović rekla je da je u Drinu ispušteno 15.000 koamda potočne pastrmke dužine od 12 do 16 cantimetara, ukupne težine oko 460 kilograma. Ona je dodala da će u toku dana u rijeku Jadar na području Milića biti ispušteno oko 5.000 jedinki ove pastrmke.

Petrovićeva je apelovala na ribare da ovu ribu ne izlovljavaju sve dok ne naraste na oko 30 cantimetara i ne dostigne polnu zrelost, odnosno dok se ne izmrijesti, kao bi se sačuvao riblji fond u rijekama.

– To je i svrha poribljavanja da imamo što više rijeka bogatih ribom kako bi se dostigao puni riječni riblji kapacitet, što bi omogućilo sportskim ribolovcima i drugim zvaničnim organima da promovišu ribolov na vodi, rijeke i gradove kroz koje protiču, naravno i turizam – rekla je Petrovićeva.

Ona je dodala da je Sportsko-ribolovni savez Republike Srpske prihvatio poziv Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske da bude saradnik u ovom projektu poribljavanja rijeka. Grant koordinator projekta poribljavanja Drine na području Zvornika, Milića, Bratunca i Srebrenice Dalibor Vrhovac rekao je da je ovo projekat uprvaljanja slivom rijeke Drine zapadnog Balkana.

– Projekat finansira Svjetska banka, a implementira Vlada Republike Srpske, odnosno Ministartsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske – jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata – pojasnio je Vrhovac.

On je naglasio da je za područje grada Zvornika i opština Milići, Bratunac i Srebrenica planirano poribljavanje Drine i Jadra sa oko 50.000 jedinki potočne pastrmke u vrijednosti oko 30.000 KM. Vrhovac je rekao da je navedena količina ribe, čija ukupna težina iznosi 2,5 tona, raspoređena prema prijedlogu sportsko-ribolovnih udruženja ovih lokalnih zajednica.

Predsjednik Skupštine Sportsko-riblovnog udruženja „Bistro“ iz Zvornika Zdravko Ilić rekao je da je ova akcija poribljavanja Drine i Drinjače veoma značajna i korisna, jer praktično povećava riblji fond na području Zvornika.

On je naglasio da sportski ribolovci treba strogo da se pridržavaju ribolovnog omjera, odnosno broja i veličine ribe koja se smije loviti i dodao da su svi ribari upoznati kada, koju vrstu i koliko komada ribe mogu da love.

– Ribarsko udruženje sa svojim članovima treba posebno da obrati pažnju da se što je više moguće sačuva riblji fond od krivolova ili štetočina kao što su kormorani koji su veliki problem na ovom području – rekao je Ilić.

Dodavši da se kormorani, naročito u zimskom periodu okupljaju na ovom dijelu Drine i na Zvorničkom jezeru i desetkuju riblji fond, Ilić je rekao da je ova ptica zakonom zaštićena i da je jedini način da se plašenjem odstrani sa ovog dijela rijeke Drine. Vlasnik firme „Eko zona Ugarski brzaci“ Ostoja Verić iz Kneževa rekao je da se bavi proizbodnjom mlađi i konzumne potočne i kalifornijske pastrmke. On je dodao da, kao proivođač i dobavljač ove ribe, poribljava skoro sve vodotoke dunavskog sliva na području BiH.

Nakon poribljavanja dijela Drine na području Zvornika u toku dana biće poribljeno vodno područje Milića, Bratunca i Srebrenice.

Tekst preuzet sa portala Infobirač net, a fotografije sa facebook stranice SRU Bistro-Zvornik.