Otjerajte bezopasnim metodama ptice iz voćnjaka

0
Modern apple plantation with net against hail and birds

Veoma često u voćnjacima nalazimo plodove koje su oštetile ptice, posebno u periodu kad oni sazrijevaju ili kada su visoke temperature pa je i ovim životinjma potrebna tečnost. Možemo mnogo toga učiniti kako bi zaštiti voćne plodove od ptica i umanjili štete koje pričinjavaju.

Problem koji se javlja prilikom njihovog tjeranja je to što se one brzo navikavaju na sve što radimo u zasadima i oko stabala voća. Zbog toga je potrebno mijenjati pristup u rješavanju ove situacije.

Mnogo je načina da zaštitite voće
Postoji dosta metoda da se otjeraju ptice, ali ih treba prilagođavati aktuelnom stanju. Sa pripremama je neophodno započeti i do mjesec dana prije početka sazrijevanja plodova. U te svrhe mogu da se koriste mreže, zvukovi ili repelenti.

Mreže i trake
Na tržištu imaju u ponudi namjenske mreže i žice kojima se štite voćna stabla. Drveće se obavije mrežom koja treba da je odmaknuta od plodova, u cilju spriječavanja da ih ptice oštete. Namjenske trake se vežu za grane voćaka. Ove trake svjetlucaju i šuškaju na vjetru.

Zvukovi
Ptice reaguju na zvukove, a za njihovo stvaranje mogu se upotrebljavati različiti priručni predmeti ili električni i plinski uređaji. Obično amaterski voćari primjenjuju vjetrena zvona i razne zvončiće. Koriste i predmete koje sami izrađuju, a koje pomjera vjetar i tako stvara zvuk.

Električni uređaji ispuštaju posebne tonove koji plaše ptice, poput zvukova grabljivica i drugih životinja koje su njihovi prirodni neprijatelji. Mogu se čak puštati i tonovi ptica u nevolji. Plinski top u pravilnim vremenskim intervalim od dvije do dvadeset minuta stvara ton koji ih plaši. Pomjerajte uređaje koji ispuštaju zvukove periodično, poslije nekoliko dana, da se ne bi brzo navikle na njega.

Repelenti
Repelenti mogu biti različite materije koje razvijaju miris neprijatan za ptice ili proizvode miris životinja koje su prirodna opasnost za njih.

Priručni materijali
Raznovrsni materijali koje imamo u domaćinstvu mogu nam poslužiti kako bi otjerali ptice i spasili naše voće. Možemo iskoristiti raznobojne trake koje šuškaju i svjetlucaju, CD diskove, aluminijumske konzerve. Sami možete napraviti balon strašilo. Dovoljno je da na običnom, napuhanom balonu vodootpornim markerom nacrtate velike oči ili možete kupiti gotove balone strašila.

Postavite lažne sove ili za grane vežite zmajeve u obliku ptice. Namjestite šarene i svjetlucave vjetrenjače. Možete ih privezati na lagane stubove što će vam omogućiti da ih pomjerate u voćnjaku.

Obezbjedite dodatnu hranu za ptice i pojilice što dalje od voćnjaka. Ukoliko se one dobro hrane manje će dolaziti u zasad.