Počinje realizacija projekta dogradnje ambulante u Branjevu

0
Počinje realizacija projekta dogradnje ambulante u Branjevu

Realizacija projekta će doprineti većoj dostupnosti usluga primarne zdravstvene zaštite stanovnicima Branjeva i okolnih mjesnih zajednica koji pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu ostvaruju u ambulanti u Branjevu.

Postojeći objekat je prizemni sa dvije ordinacije, intervencijom, laboratorijom, kartotekom, prostorijom za osoblje, ostavama, čekaonicom i toaletima. Planirano je da se dogradi apoteka i podigne sprat na kome će biti pet ordinacija, mokri čvor i toalet. Umjesto sadašnjih 180, ambulanta će po završetku dogradnje imati 360 kvadratnih metara.

Ukupna vrijednost projekta biće precizirana nakon sprovođenja tenderske procedure za izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Otvaranje tendera je 1. septembra, saopšteno je iz Gradske uprave Zvornik.