Javni poziv Ministarstva za finansiranje projekata u oblasti turizma i ugostiteljstva

0
Humani lovac Fikret Čikarić spašavajući plemenitu divljač odhranio lane
Glodi su mjesto sa velikom turističkom ponudom

Sredstva su namijenjena za aktivnosti na neposrednoj realizaciji turističkih manifestacija, štampanje publikacija, stručnih časopisa i promotivnog materijala iz oblasti turizma, podršku promociji turizma u elektronskim i štampanim medijima, izgradnju turističke infrastrukture i turističke suprastrukture, unapređenje postojeće turističke ponude, podsticanje domaćeg i receptivnog turizma, te finansiranje projekata iz oblasti turizma ili drugih oblasti srodnih turizmu.

Namjenska sredstva za razvoj turizma i ugostiteljstva po ovom javnom konkursu dodjeljivaće se u pojedinačnom iznosu najviše do 30.000 KM.

Rok za podnošenje Prijave za dodjelu namjenskih sredstava na Konkurs je 14. avgust 2020. godine.

Uredba, kao i ostala potrebna dokumentacija u vezi sa Konkursom dostupna je na internet stranici Ministarstva: http://www.vladars.net/srSPCyrl/Vlada/Ministarstva/MTT/Pages/default.aspx   (Javni konkurs za projekte u turizmu u 2020. godini).