Podignuta optužnica protiv Predraga Bastaha zbog sudjelovanja u ubistvima 37 civila Bošnjaka u Vlasenici

0
Radić Pero i ostali: Počelo suđenje za ubistva i prisilno preseljenje u Jusićima kod Zvornika
Sud BiH

Optuženi se, prema navodima iz optužnice, tereti da je, u svojstvu pripadnika rezervnog sastava MUP-a RS, SJB Vlasenica, u okviru širokog i sistematičnog napada usmjerenog protiv nesrpskog stanovništva na području opštine Vlasenica, sudjelovao u lišavanju života (ubistvima) 37 civila bošnjačke nacionalnosti, zajedno sa još dva pripadnika VRS, na lokalitetu “Mračni dol” (Mračnica) opština Vlasenica.

Prema navodima optužnice, optuženi je vršio obezbjeđenje mjesta strijeljanja i uz prijetnju oružjem usmjeravao žrtve koje su se nalazile u autobusu na mjesto gdje su ubijane, a žrtve su prethodno dovezene autobusom iz zatvora koji se nalazio iza zgrade suda u Vlasenici i iz logora Sušica.

Tijela žrtava su pronađena i ekshumirana 2000. godine, na istom mjestu gdje su strijeljani.

Optuženi se tereti za krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom a) KZ-a BiH, a sve u vezi sa članom 180. stav 1. i članom 29. istog Zakona.

Navode optužnice Tužilaštvo će dokazivati pozivanjem 44 svjedoka, od čega 2 stručna vještaka te prilaganjem više desetina materijalnih dokaza.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.