Mladi volonteri iz Osmaka uredili lokalitet Mramorka

0

OSMACI – U petak, 14. avgusta 2020. godine Centar za inovacije i poslovnu edukaciju iz Zvornika uz pomoć Ljube Petrovića, načelnika opštine Osmaci i volontera realizovao je projekat uređenja i obilježavanja kulturno – istorijskog kompleksa u selu Mramorak, na teritoriji opštine Osmaci.

U selu Mramorak nalazi se više arheološko – istorijskih lokaliteta, među kojima su najznačajnije ranohrišćanska crkva nastala u periodu između V i VI vijeka, rimski put popločan velikim kamenim blokovima (via silice strata) koji se prostire u dužini od oko 3 km, trasa lokalnog rimskog puta (via vicinales), ostaci antičkog i srednjovjekovnog utvrđenja, kao i 4 srednjovjekovne nekropole od kojih najveća broji 53 mramora (stećka).

Zahvaljujući mladim volonterima sa područja opštine Osmaci uređen je pristupni put koji je osposobljen za saobraćaj, kao i plato u neposrednoj blizini ranohrišćanske crkve. Istovremeno, započeto je uređenje i obilježavanje šumskih staza koje će omogućiti budućim posjetiocima da od ranohrišćanske crkve do najveće nekropole stećaka, na lokalitetu Raskršće, prošetaju dionicom lokalnog rimskog puta koji je naselje povezivao sa magistralnim putnim pravcem.

„Jedan od ciljeva ovog projekta jeste da stvorimo uslove ljudima koji žele da se upoznaju sa bogatom prošlošću ovog kraja da mogu da posjete selo Mramorak, vide ostatke ranohrišćanske crkve, prošetaju jednom od dvije trase rimskog puta, dive se ljepotama reljefnih predstava na stećcima, ali i istovremeno uživaju u netaknutoj prirodi“, ističe istoričar Goran Popović, rukovodilac projekta.

„Naš glavni prioritet ostaje prikupljanje sredstava za konzervaciju ranohrišćanske crkve kojoj prijeti urušavanje, ali i animacija mladih da kroz razne volonterske akcije razviju svijest o značaju očuvanja kulturno – istorijskih spomenika.“

Volonteri su posjetili i starije stanovnike sela Mramorak i uručili skromnu pomoć u prehrambenim proizvodima.