Dječiji vrtić u Malom Zvorniku počinje sa radom

0
Apel stanovnicima Malog Zvornika

Naredba se stavlja van snage, a PU „Crvenkapa“ se nalaže da primeni sve higijensko-sanitarne mere koje su u ustanovi primenjivane i pre obustave redovnog rada, da izvrši dezinfekciju kompletnog objekta, kao i da se pridržava svih mera i da preduzima sve neophodne preventivne mere od uticaja na bezbednost i zdravlje zaposlenih i korisnika usluga, koje se odnose na sprečavanje širenja koronavirusa.

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, u Malom Zvorniku je 16. jula uvedena vanredna situacija.