Subvencija prevoza učenika iz gradskog budžeta

0
TŠC Zvornik: Svečana akademija i izrada monografije povodom jubileja 50 godina od osnivanja

Subvencija za djecu čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći ili tuđe njege, djecu bez jednog roditelja i djecu ratnih vojnih invalida svih kategorija iznosi 50 odsto od ukupne cijene mjesečne karte. Sa 50 odsto biće subvencionisani troškovi prevoza u slučaju gdje u porodici ima troje i više školske djece, a jedan ili oba roditelja su nezaposleni i u porodicama sa četvoro i više maloljetne djece, te za osnovce čija je škola udaljena do četiri kilometra. Gradska uprava učestvovaće sa 30 posto u cijeni karte za učenike osnovnih škola za koje Ministarstvo ne vrši participaciju.

Za djecu bez roditeljskog staranja, djecu bez oba roditelja i djecu ometenu u psihofizičkom razvoju mjesečna karta će u stopostotnom iznosu biti finansirana iz gradskog budžeta.

Gradska uprava u potpunosti će finansirati mjesečnu kartu za učenike prve godine srednje škole koji su nosioci Vukove diplome, sa 50 odsto srednjoškolcima koji su u prethodnoj godini imali prosjek ocjena 5,0 i sa 30 odsto svim srednjoškolcima, bez obzira na socijalni ili drugi status.
Da bi ostvarili pravo na subvenciju prevoza učenici treba da preuzmu potvrdu u Gradskoj upravi Zvornik, kancelarija br. 12.

U ovoj godini iz gradskog budžeta biće izdvojeno 270.000 KM za subvenciju prevoza za oko 1.350 učenika srednjih i osnovnih škola.

Odluka o subvenciji objavljena je na zvaničnoj internet stranici Grada Zvornika i na oglasnoj tabli Gradske uprave Zvornik. Sve informacije mogu se dobiti lično u kancelariji br. 12 i putem telefona br. 056/232-233.