BiH odredila mjere protjerivanja za 46 migranata, državljana Turske, Pakistana, Bangladeša

0

Služba za poslove sa strancima BiH provodi pojačane aktivnosti kontrole i kretanja stranaca u cilju sprečavanja ilegalnih migracija, prenosi Anadolija.

Pojačane aktivnosti dovele su do toga da je u protekloj sedmici otkrivena osoba koja predstavlja prijetnju, a koja je locirana od strane službenika Službe za poslove sa strancima. Radi se o državljaninu Crne Gore, inicijala R. V. kojem je od strane Službe za poslove sa strancima izrečena mjera protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka ne teritoriji BiH u periodu od tri godine, zbog toga što lice predstavlja prijetnju javnom redu i sigurnosti Bosne i Hercegovine, saopćila je Služba za poslove sa strancima BiH.

Državljaninu Crne Gore određena je mjera i stavljanja pod nadzor smještajem u Imigracioni centar, te je lice udaljeno s teritorije Bosne i Hercegovine.

Na području Tuzlanskog Kantona, Služba za poslove sa strancima je uz asistenciju PU Kalesije radila na pronalasku ilegalnih migranata i identifikovanju sigurnosno interesantnih lica u cilju suzbijanja krijumčarenja ilegalnih migranata.

Navedene aktivnosti rezultirale su izricanjem mjera protjerivanja za 46 migranta, od kojih za sedam zbog toga što su zatečeni u ilegalnom prelasku granice, a ostalim iz razloga što su ilegalno boravili na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Jednom broju migranata određene su mjere stavljanja pod nadzor u Imigracioni centar, dok je ostalim određena blaža mjera stavljanja pod nadzor ograničenjem kretanja na određeno mjesto.

Važno je naglasiti, kako je saopćeno, da od ukupno 46 migranta kojima su izrečene mjere protjerivanja, samo četiri lica posjeduju dokaz o identitetu, radi se o državljanima Turske, dok su ostale osobe bez identifikacionih dokumenata, te po njihovim vlastitim izjavama radi se o državljanima Pakistana, Bangladeša i Afganistana.

Za osobe koje ne posjeduju dokaz o identitetu, Služba za poslove sa strancima je pokrenula postupak utvrđivanja identiteta preko nadležnih tijela u cilju udaljenja predmetnih lica s teritorije Bosne i Hercegovine.

Predmetom rada Službe za poslove sa strancima od početka godine do danas ukupno je bilo 10.277 osoba, te su izrečene 674 mjere protjerivanja. Samo u protekloj sedmici, predmetom rada bilo je 586 osoba.

U postupku registracije migranata, Služba za poslove sa strancima uzima biometrijske podatke, te prikuplja druge relevantne dokaze nastojeći utvrditi identitet migranata, te navedene podatke razmjenjuje s partnerskim sigurnosnim agencijama u cilju zaštite sigurnosti Bosne i Hercegovine.

Služba će i u narednom periodu kontinuirano preduzimati sve neophodne operativne aktivnosti prema svim stranim državljanima koji na bilo koji način mogu predstavljati prijetnju sigurnosnom sistemu Bosne i Hercegovine.