Škole u BiH dobijaju sredstva za dezinfekciju i sapune u vrijednosti od 124.000 KM

0

Ova donacija u iznosu više od 124.000 KM dio je projekta “Prevencija i odgovor na kovid 19 u BiH”, koji je podržan od USAID-a, navodi se u zajedničkom saopštenju UNICEF-a i USAID-a.

U saopštenju se podsjeća da pred početak nove školske godine sve škole moraju biti dodatno opremljene, kako bi bile u skladu sa bezbjednosnim smjernicama vezanim za virus korona.

UNICEF zajedno sa USAID-om, kako se navodi, nastavlja da pruža podršku obrazovnim vlastima u osiguravanju bezbjednosti djece, nastavnika i osoblja protiv pandemije Covida-19, jačanjem resursa.

“Postoje uvjerljivi dokazi o negativnim učincima zatvaranja škola na učenje, bezbjednost, zdravlje i dobrobit djece. Takođe, znamo da zatvaranje škola povećava rizik od napuštanja škole djece i mladih iz siromašnih porodica. Ponovo otvaranje škola na siguran način mora biti prioritet, jer u protivnom možemo biti svjedoci kolapsa već postignutog napretka u obrazovnim sistemima”, poručila je predstavnica UNICEF-a u BiH Rownak Khan.

Prema njenim riječima, u fokusu odluke o ponovnom otvaranju škola treba biti najbolji interes za svako dijete i upravo zato UNICEF u saradnji sa USAID-om čini napore kako bi škole bile bezbjedno mjesto za djecu.

U saopštenju se ističe da je higijena ruku prioritet u zaštiti zdravlja djece, nastavnika i školskog osoblja.

“Čak i prije pandemije virusa korona, 818 miliona djece širom svijeta nije imalo osnovne uslove za pranje ruku u svojoj školi, a 355 miliona je išlo u škole koje su imale prostorije sa vodom, ali ne i sapune”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se dodaje da UNICEF širom svijeta zagovara među vladama, donatorima i partnerima da škole budu među prvim institucijama koje će biti ponovo otvorene poslije pandemije Covid-19, obezbijede jednak pristup kvalitetnom učenju za najranjiviju djecu, između ostalog, i kroz ulaganje u digitalnu povezanost za svako dijete, da zaštite i povećaju budžete za obrazovanje i da osiguraju da su sredstva usmjerena na najranjivije.

“Virus korona je pružio jedinstvenu priliku da se ponovo osmisle načini učenja takvog da svako dijete stekne vještine koje su mu potrebne za uspjeh u životu i radu”, navodi se u saopštenju.